Succesvolle VoedselAnders-conferentie over duurzame landbouw en voeding

24 februari 2014

Op de Universiteit van Wageningen (ja daar!) werd vrijdag 21 en zaterdag 22 februari een afgeladen conferentie gehouden voor een ander systeem van landbouw en voeding. De opkomst overtrof met zo’n 800 man/vrouw alle verwachtingen. De conferentie werd daarmee een indrukwekkende manifestatie van de ongerustheid die er in Nederland leeft over de wijze waarop de industrie zich onze zaden en ons voedsel toeëigent, geholpen door overheden die hun oren schaamteloos laten hangen naar directieven die de industrie in TTIP-verband achter gesloten deuren wenst uit te vaardigen. Met vele workshops, discussies en uitwisseling en met Olivier de Schutter, Vandana Shiva, Pablo Tittonell en Hanny van Geel als keynote speakers.
Louise Fresco, de nieuwe chef van Wageningen UR, kon niet komen helaas.

Vandana

Kijk op VoedselAnders.nl voor gevarieerde verslagen en links.


From corporate control to food democracy from Voedsel Anders on Vimeo.

Voedsel Anders Conferentie/ Food Otherwise Conference from Voedsel Anders on Vimeo.

Hieronder vind je nog de tekst over de pretentieuze voedselconferentie in Noordwijkerhout, georganiseerd door de agro-industrie

Van 29 september tot 2 oktober 2013 vond in Noordwijkerhout de First International Conference on Global Food Security plaats, georganiseerd door Elsevier. Achter deze pretentieuze titel gingen sponsors als Monsanto en Unilever schuil. De conferentie beloofde ‘de nieuwste analyse, inspirerende visies en innovatieve onderzoeksmethoden’ naar voedselzekerheid. Wij betwijfelen of ze dat waar maakten, gezien het programma, de thema’s, de sprekers en de toegangsprijs van € 800.

Het debat over de toekomst van onze voedselvoorziening zou een democratisch proces moeten zijn; een interactie tussen wetenschappers, producenten en burgers. Verenigd in het  Voedsel Anders Netwerk, zijn wij dat proces begonnen. Dit gaat culmineren in een tweedaags congres op 21 + 22 februari 2014, het door de Verenigde Naties uitgeroepen Jaar van de Familielandbouw.

We zien uit naar een uitwisseling over de vele ecologische én rechtvaardige antwoorden op de problemen van het huidige voedsel- en landbouwmodel. De benaderingen die door miljoenen kleine boeren en consumenten in de wereld met toenemend succes worden toegepast en uitgebouwd. Daaronder vallen bijvoorbeeld agroecologische productiemethoden en directe markt-afspraken tussen boer en consument. Dit zijn toekomstbestendige systemen die de bodemvruchtbaarheid versterken, het klimaat ontzien en voldoende, gezond voedsel produceren met een eerlijke prijs voor de boeren. Landbouw waar de generaties na ons ook van profiteren.

In Noordwijkerhout leken deze strategieën niet aan bod te komen. Daar besprak men vooral hoogtechnologische, industriële oplossingen voor het voedselvraagstuk. In september nog concludeerde de UNCTAD in het Trade and Environment Report 2013 dat ‘monoculturen en industriële landbouw niet voldoende betaalbaar voedsel produceren, terwijl de milieuschade stijgt’. De UNCTAD beveelt een omslag aan naar gesloten kringlopen en een divers productiepatroon dat overeenkomt met de multifunctionaliteit van landbouw.

Er was geen enkele boer of boerin uitgenodigd om in Noordwijkerhout te spreken. En dat terwijl er zoveel succes is behaald met co-creatie van kennis over voedsel en landbouw, een methode waar wetenschappers en boeren samenwerken. De rol van boeren in het produceren van voedsel lijkt op de conferentie te zijn vergeten, ondanks dat zo’n 70% van het voedsel van mensen op het platteland door kleinschalige boeren wordt geproduceerd.

Er was bovendien weinig aandacht voor het achterliggende handelsbeleid waardoor veel boeren voor de export moeten produceren onder de kostprijs, en in sommige gevallen zelfs van hun land worden verdreven voor bijvoorbeeld soja en biobrandstoffen. Volgens het Trade and Environment Report moeten we toe naar handelsbeleid dat zoveel mogelijk lokale en regionale voedselproductie stimuleert.

De urgentie van een omslag in het heersende beleid is groot. Vele eerdere rapporten en ervaringen wezen al op het feit dat de huidige klimaat-, milieu-, gezondheids- en armoedeproblemen mede veroorzaakt zijn door de promotie en het gebruik van pesticiden, gentechnologie, exportgerichte productie en monoculturen. Die putten immers de bodem en de natuur uit, veroorzaken enorme CO2-uitstoot en brengen boerenfamilies in de schulden.

Door boeren en consumenten worden vele andere benaderingen in praktijk gebracht die het verdienen om op de kaart te worden gezet en zoveel mogelijk ondersteuning te krijgen. U bent van harte uitgenodigd om hierover mee te praten op 21 en 22 februari 2014 in Wageningen.

Op 27 September 2013 ondertekend door:

A SEED
Boerderij Buitenverwachting
Boerengroep
Both ENDS
Burgers voor gentechvrij voedsel
Corporate Europe Observatory
De Waard Eetbaar Landschap
Down2Earth
ETC Foundation
FIAN Nederland
Gevoel voor Humus
Gezonde Moestuin Advies
Gifsoja.nl
ILEIA Kenniscentrum voor duurzame landbouw
Milieudefensie
Netwerk Vitale Landbouw en Voeding
OtherWise
Platform Aarde, Boer, Consument
Stichting Gezonde Gronden
Stichting RUAF
TEAM Ecosys
Transnational Institute
Werkgroep Voedselrechtvaardigheid
Women’s International League for Peace and Freedom
XminY Solidariteitsfonds

(allen onderdeel van het Voedsel Anders- netwerk)