25 mei 2013: Monsanto krijgt in Wageningen bezoek van een kleine 2000 demonstranten

26 mei 2013

65Een kleine 2000 mensen had gehoor gegeven aan een wereldwijde oproep om op 25 mei 2013 deel te nemen aan de March Against Monsanto, geprogrammeerd in meer dan 400 steden in de wereld. Ook Wageningen was geselecteerd, omdat Monsanto zich door de nauwe banden met de WUR had laten verleiden ook in het vredige universiteitsstadje een vestiging te openen.82

Dat niet iedereen blij is met de plannen van Monsanto om de gentechnologie die in de VS al ongehinderd wordt toegepast nu ook op ons voedsel los te laten, werd op 25 mei meer dan duidelijk.  Verschillende sprekers vroegen zich af welke zwaarwegende redenen er zijn om Profit te laten prevaleren boven People en Planet. De invloed die dat heeft op de wereldvoedselsituatie wordt allengs duidelijker en bedenkelijker. De toespraak van Tjerk Dalhuisen vind je hier.

87Aansluitend daaraan werd er een stoet geformeerd die zich via een detour door de Wageningse binnenstad via de dijk naar de Wageningse Afweg verplaatste. Aldaar werd nogmaals gesproken, waarna er voor het gebouw van Monsanto bloemen werden neergelegd ter nagedachtenis aan al de slachtoffers die Monsanto wereldwijd al heeft gemaakt met zijn ongebreidelde winstbejag. Tenslotte keerde men terug naar het vertrekpunt aan het Duivendaal, waar een afsluitende verklaring werd afgelegd.
De reactie van Hugh Grant, CEO van Monsanto: ‘Een elitistische actie van mensen die zelf biologisch voedsel kunnen betalen, maar arme mensen de mogelijkheid ontnemen betaalbaar voedsel tot zich te nemen’. Een hilarische reactie van de heer Grant: hij geeft impliciet dus94 toe dat biologisch voedsel beter is dan gentechvoedsel (maar dat wisten we al, want in het bedrijfsrestaurant van Monsanto geeft men de voorkeur aan biologisch voedsel). Een ander vrolijk puntje: de CEO van een wereldimperium dat zichzelf ongegeneerd verrijkt maakt zich er boos over dat armen op deze wereld geen gentech-gewassen kunnen eten. En dat allemaal door toedoen van 2 miljoen anti-Monsanto demonstranten! Zijn uitspraak zal Grant vast gebaseerd hebben op een setje solide onderzoeksgegevens. Zou hij er ook marktonderzoek voor gedaan hebben onder arme mensen? Zijn anti-Monsanto demonstranten koopkrachtiger dan arme mensen? Willen die laatsten graag gentech-gewassen eten? Zijn gentech-gewassen betaalbaarder dan andere gewassen? Die indruk hadden wij tot op heden niet. Interessante verbanden legt Grant in ieder geval. Nu nog de bewijzen daarvoor.
Minder hilarisch is dat Grant zijn mantra blijft herhalen dat de wereld niet kan worden gevoed zonder genetisch gemodificeerde gewassen te telen.
Stel je voor: je gaat gewassen produceren die door veel research (en patenten) al schreeuwend duur zijn gemaakt, monopoliseert vervolgens de zadenmarkt door concurrenten weg te kopen, drijft dan de prijs nog wat verder op en trekt als toegif(t) de boeren het vel over de oren die ongewild met ggg’s op hun land worden geconfronteerd. En als dit nu allemaal gewassen betrof die wezenlijk beter waren dan hun reguliere voorgangers: niets is minder waar. Genetisch gemodificeerde gewassen presteren niet beter dan hun isogene ‘ouders’, zijn vaak stress-gevoeliger (dus ook droogte-gevoeliger!), vragen in ruime mate alle gebruikelijke externe inputs, en blijken bovendien nog wel eens verborgen gebreken te vertonen. Door het toenemend gebruik van pesticides dat onveranderlijk samengaat met de introductie van deze gewassen, wordt  ook nog eens een enorme milieuvervuiling veroorzaakt. Echt een koopje voor
die kleine boertjes in ontwikkelingslanden,
die vaak niet veel meer bezitten
dan hun hak en blote handen!

Het cynisme van bedrijven als Monsanto, Syngenta, Bayer, BASF en Dow/Dupont  is een van de redenen waarom veel mensen zouden wensen dat genoemde multinationals liever nog vandaag dan morgen hun gevaarlijke handeltje aan de straat zouden zetten en verdwijnen.

ZD YouTube FLV Player

Wageningen

Adam

Antwerp

BA

Valparaiso

Jburg

Wash

WhiteHouse