EC op hellend vlak met loslaten van nul tolerantie voor ggg’s zonder vergunning

26 februari 2011

Op 24 februari werd bekend dat de EC de zg. 0-tolerantie eis m.b.t. nog niet toegelaten ggg’s heeft losgelaten en -behoudens instemming van de Raad van Ministers en het Europarlement- heeft toegestaan dat in geïmporteerd veevoer maximaal 0,1 % ggg’s zonder Europese vergunning mogen voorkomen.

Het akkoord werd dinsdag de 22e februari bereikt in het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid (SCoFCAH).

Wat de EC met een dergelijke maatregel wil bereiken zal door verschillende beschouwers ook heel verschillend worden ingevuld. Sommigen zullen zeggen dat de EC bijzonder zorgvuldig te werk gaat en inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Anderen zeggen dat dit een zwaktebod is van de EC, die de controle over de kwaliteit van ons voedsel gewoon uit handen geeft. De werkgroep Burgers voor gentechvrij voedsel is van mening dat deze maatregel valt in de categorie ‘Rookgordijnen leggen’. Er wordt mee gesuggereerd dat de EC selectief is in het toelaten van genetisch gemodificeerde gewassen, waarbij het ene ggg wordt toegelaten en het andere geweigerd, op basis van het toepassen van een bepaald criterium. Wie weet wat dat criterium tot nu toe precies geweest is, mag het zeggen. Een voedselveiligheidscriterium kan het echter niet zijn, want de ggg’s die ondertussen WEL in Europa zijn toegelaten, zijn door de EFSA (de Europese autoriteit voor voedselveiligheid) nooit op objectieve wijze gescreend op gevolgen voor voedselkwaliteit of milieu-impact. De EFSA heeft waarschijnlijk een criterium gekozen waarbij ze elke aanvraag waarmee de gentechbedrijven aankomen, zonder moeite kunnen goedkeuren. Althans: afkeuren is nog niet voorgekomen. Je zou als leek toch bijna nieuwsgierig worden naar de aard van dit geheimzinnige doorlaatcriterium!

De toelating van ggg’s in Europa is ondanks alle verzoeken in de richting van een betere wetenschappelijke onderbouwing nog steeds niet gebaseerd op onafhankelijk onderzoek en heeft dus ook geen wetenschappelijke status! De EFSA is nog steeds niet in staat uit te stijgen boven het niveau van rapportjes overschrijven van Amerikaanse multinationals. Wie doordenkt realiseert zich dat deze maatregel slechts een lapmiddel is om de veevoedersector een beetje over de bol te aaien en niet te vergeten hun Amerikaanse vriendjes in de WTO, die Europa in de nek staan te hijgen om hier hun gg-veevoer te kunnen slijten. Tenslotte vormt het alleen maar de aanzet naar een verdere versoepeling van de regels. De EC blijft dus met een grote boog om de belangrijkste vraag heen lopen: is gg-voedsel eigenlijk wel veilig voor mens en dier? Moeten we niet een (onafhankelijke) milieurisico-analyse laten uitvoeren voordat we op grote schaal gg-gewassen gaan toelaten in Europa? De werkgroep Burgers voor gentechvrij voedsel vraagt zich af wat er verder nog moet gebeuren voordat de Europese Commissie nu eindelijk eens serieus gaat onderzoeken wat de risico’s zijn van het consumeren van gg-voedsel.

Bron: http://www.hln.be ++++++ http://www.skynet.be

Nog even een argeloze vraag van de werkgroep: Gaat de Europese Commissie dit besluit nu wél handhaven? Toen de 0-tolerantie-eis nog van kracht was (of beter gezegd: is) was van handhaving weinig te merken.