EFSA in de fout: EP onthoudt goedkeuring aan 2010jaarrekening i.v.m. verstrengeling van belangen

20 mei 2012

Belangenverstrengeling bij EFSA, de Europese Voedselveiligheidsautoriteit

DianaIn het Europees Parlement ontstond ophef over de onlangs naar het onderzoeksbureau ILSI (International Life Science Europe) vertrokken EFSA-voorzitter  Diána Bánáti.
Haar vertrek was voor het Europees Parlement aanleiding om nog geen fiat te geven over de jaarrekening van EFSA over 2010, omdat multinationals Monsanto en Syngenta ook deelnemen in ILSI. Mevrouw Bánáti ontvangt nu dus haar loon van een organisatie waarmee ze tot voor kort  te maken had omdat ze de voedselveiligheid moest beoordelen van producten die door bovengenoemde multinationals  worden geproduceerd en  in de markt gezet.

Het EP wil dat de Europese Rekenkamer eerst  onderzoek instelt naar mogelijke belangenverstrengeling  binnen EFSA en dan met name de banden tussen Bánáti en de voedingsmiddelenindustrie.

Ook gaat het bij de jaarrekening 2010 van EFSA om andere onrechtmatigheden als “buitensporig hoge uitgaven die slecht zijn onderbouwd.”

Goedkeuring EP ook onthouden aan jaarrekeningen EMA en EEA

Het EP geeft om dezelfde redenen -belangenverstrengeling, onrechtmatigheden- ook niet het groene licht voor de jaarrekeningen van 2010 van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) en het Europees Milieu-agentschap (EEA).

Volgens het Europese medium European Voice hebben de Europese instellingen tot september de tijd hun uitgaven uit 2010 toe te lichten. In het najaar stemt het EP opnieuw over de goedkeuring of afkeuring van de jaarrekeningen.

Bron: http://www.vmt.nl