Waar 27 EU-landen vechten om een been, loopt de EC er mee heen

23 maart 2011

EU-Landbouwraad weer eens niet akkoord over toelating genetisch gemodificeerde gewasssen
Tijdens de Landbouwraad van donderdag 17 maart jl. kregen de ministers ook voorstellen van de Europese Commissie met betrekking tot de toelating van drie ggg’s in de Europese Unie (twee maïsrassen en 1 katoenras), voor gebruik in voeding en voeder of voor andere doeleinden, met uitzondering van teelt.
De ministers bereikten geen overeenstemming, noch voor, noch tegen deze voorstellen.
Nu de Raad er niet in geslaagd is overeenstemming te bereiken, is de Europese Commissie gemachtigd zelf een beslissing te nemen met betrekking tot deze drie ggg’s. Het betreft

  • een katoenras GHB614, aangemeld door Bayer,
  • een maïsras MON?89034 x MON 88017 van Monsanto en
  • een maïsras 1507 van Pioneer en Dow.

Bron: http://www.landbouwleven.be

Commentaar van de werkgroep: wat een prachtig systeem heeft de Europese Commissie hier aan het werk: Mijnheer Barroso hoeft geen hand meer uit te steken. Nadat de Landbouwraad er als vanouds stevig over heeft geruzied, worden in de daarop volgende windstilte alle nieuwe genetisch gemodificeerde gewassen gewoon goedgekeurd door de Commissie. Achteraf, soepel en zonder glijmiddel! Hoezo discussie? En wie verdedigt nu precies het belang van de Europese consument in Brussel? Maakt het daar nog iets uit dat 61% van de inwoners van de Europese Unie tegen de introductie van ggg’s is?