Frankrijk is nog niet toe aan opheffen van het moratorium op MON810 Bt-mais van Monsanto

18 januari 2012

BijenhoudersIn Frankrijk is men nog niet klaar voor het opheffen van het moratorium op de teelt van MON810, de Bt-maisvariëteit van Monsanto. De uitspraak van het Europese Hof in die richting wordt in Frankrijk niet allerwege gewaardeerd. Franse bijenhouders hebben 6 januari 2012 in een bedrijfsbezetting bij Monsanto in Monbéqui hun regering te verstaan gegeven dat het toelaten van de MON810-maisvariëteit geen goed idee  is en willen een algemeen verbod op ggg’s. De Franse honingproductie is sinds 1995 teruggelopen van 32000 ton naar 20000 ton en de bijenhouders vrezen verdere verslechtering bij toelating van ggg’s.
De Franse minister van Milieu Nathalie Kosciusko-Morizet kondigde daarop aan het verbod op MON810 te verlengen voor dit jaar.

Het is voor het vijfde achtereenvolgende jaar dat de afzet van MON810 in Frankrijk stil ligt. De Franse bond van maistelers (AGPM) wil het verbod aanvechten. Monsanto zelf meldt geen zaad van de transgene mais MON810 te zullen verkopen in Frankrijk, omdat ook landbouwminister Bruno LeMaire van Frankrijk zich blijft verzetten tegen de transgene maïs op Franse bodem, in weerwil van het oordeel van de Franse Raad van State, die het teeltverbod onwettig vindt (de Franse raad had het Europese Hof om advies gevraagd in deze zaak).

In 1998 werd MON810 als eerste gg-gewas toegelaten voor teelt in de EU. In 2004 werd 17 hectare MON810 in Frankrijk geteeld. Dat groeide naar 22.135 hectare in 2007. Daarna werd de teelt verboden.

Bron: o.a sciencesetavenir.fr

Update 21 februari 2012

De Franse regering heeft opnieuw aan de Europese Commissie gevraag om de toelating voor het telen van de MON810 maïs van Monsanto te schrappen. De overheid baseert zich hiervoor op nieuwe wetenschappelijke studies, zo stelt ze. Een eerste moratorium op de teelt van GGO’s in Frankrijk in februari 2008 werd door het Europees Gerechtshof en de Raad van State nietig verklaard. De regering had op 28 november nog haar tegenkanting tegen de teelt van GGO’s uitgesproken en de Franse minister van ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet had er zich toe verbonden tegen februari opnieuw het verbod op de teelt van deze maïs op Frans grondgebied te vragen.
Volgens de regering steunt die vraag op nieuwe wetenschappelijke studies, met name een advies van het Europees Voedselagentschap van 8 december 2011, waarin zou worden aangetoond dat de teelt van deze maïs belangrijke risico’s voor het leefmilieu meebrengt.
Het advies van het Europees Voedselagentschap slaat op de maïs Bt 11, maar volgens de Franse regering kunnen veel problemen die toegeschreven worden aan die maïs ook gelden voor de MON 810 maïs.
“Indien de Europese Unie niet op ons verzoek ingaat, kunnen wij nog de vrijwaringsclausule inroepen, zoals reeds zes andere Europese lidstaten hebben gedaan”, zo voegde de Franse minister er nog aan toe.

Bron: http://www.landbouwleven.be