Genuity gg-suikerbiet van Monsanto heeft gerechtelijke tegenwind in VS

3 december 2010

De zaak tussen minister Vilsack en het Center for Food Safety, over het uitzaaien van de Genuity gg-suikerbiet

Voorgeschiedenis: federaal rechter Jeffrey S. White van het District Northern California had de teeltvergunning voor de genetisch gemodificeerde suikerbiet Genuity van Monsanto weer ingetrokken, nadat de APHIS (de Animal and Plant Health Inspection Service van de USDA) de Genuity in 2005 had toegelaten voor verkoop en teelt.  Deze suikerbiet is resistent gemaakt tegen het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup Ready, ook van Monsanto . De motivatie voor de intrekking was: de APHIS/USDA (Min v Landbouw) had door geen milieu-effectrapportage (EIS=Env. Impact Stmnt) te publiceren onvoldoende duidelijk gemaakt welke gevolgen de teelt van de bieten voor het milieu zou kunnen hebben. Het bietenras mocht daarom vanaf 13 augustus niet meer worden gezaaid, totdat het EIS beschikbaar is en beoordeeld. In de tussentijd mochten de bieten geplant vóór 13 augustus op het veld bijven staan. Gevolg: 456000 ha ingezaaid met dit bietenras (95% van het hele bietenareaal in de VS) konden gewoon worden geoogst, verwerkt en verkocht.
Bron: www.agriholland.nl
Volgens www.agd.nl mochten boeren het transgene zaad daarna nog wel gebruiken met een ontheffing van de APHIS*), maar dan moesten ze wel zorgen dat de bieten geen zaad zetten, door op tijd de toppen af te maaien. Of zo’n  regeling wel helemaal waterdicht is, valt te betwijfelen. Die boeren kunnen moeilijk om de andere dag hun veld gaan controleren op bieten die voortijdig zaad  zetten, of na de oogst nog even met een bietendetector over hun veld gaan lopen om te kijken er nog gg-bieten in de grond zijn achtergebleven. Of zou de USDA denken dat die gg-bieten het volgend jaar opeens geen zaad meer produceren? Is de Terminator Technology soms weer terug van weggeweest?

TomTom Vilsack, de Amerikaanse minister van Landbouw (USDA) en een goede bekende in de gentech-lobby, probeerde met deze creatieve interpretatie van het arrest via de opzet van een diffuus systeem van vergunningen en ontheffingen het rechterlijk verbod weer zo snel mogelijk te ondergraven. Aan Monsanto gaf hij toestemming om ondanks de gerechtelijke uitspraak door te gaan met het produceren van zaailingen, bedoeld voor productie van zaden. Daarop stapte het CFS, het Centrum voor Voedselveiligheid, namens een aantal milieugroeperingen opnieuw naar de rechter, die op 30 november uitspraak deed. Rechter White beschouwde de handelwijze van Vilsack als minachting van het Hof en gelastte het verwijderen en vernietigen van de suikerbiet-zaailingen, in Arizona en Oregon.

Sindsdien schreeuwt de suikerbieten-branche in de VS moord en brand, want ze vrezen dat er niet voldoende conventioneel suikerbietenzaad meer te vinden zal zijn om het gehele bietenareaal mee in te zaaien, en niet voldoende vervangende herbiciden **). Volgens een schatting van de USDA zou het oppervlak aan suikerbieten met zo’n 37% teruglopen en de productie van geraffineerde bietsuiker met zo’n 1,6 miljoen ton krimpen. Op de totale suikerproductie in de VS (inclusief rietsuiker) zou dat een terugval van 20% betekenen, te beginnen in 2012 (de suikerbiet is een tweejarig gewas, de aanplant van 2011 wordt dus pas in 2012 geoogst). Vilsack, Monsanto en nog 3 andere zaadbedrijven hebben al aangekondigd in beroep te zullen gaan tegen de rechterlijke uitspraak. Vilsack steekt niet onder stoelen of banken dat hij het maar belachelijk vindt dat 1 enkele rechter de hele bietenproductie in de VS kan stilleggen (toen 1 enkele rechter van het Hooggerechtshof besliste dat er op zaden patent genomen mocht worden had hij aanmerkelijk minder bezwaren).

Bron:  www.nytimes.com

*) APHIS volgde hiermee  een interpretatie van de Sugar Biotech Council van een ander arrest (van de Hoge Raad) m.b.t. genetisch gemodificeerde alfalfa, waarin aangepaste maatregelen genomen mochten worden totdat de EIS over alfalfa was beoordeeld. Dit arrest van 1 juli haalde het besluit van juni onderuit waarin gg-alfalfa werd verboden, met als argument dat het te veelomvattend was. Dit GMO-alfalfa arrest van de HR werd dus ook even van toepassing verklaard op de Genuity-suikerbiet. Ziehier de werking van jurisdictie.

**)  Omdat 95% van het bietenareaal met de Genuity is beplant, worden andere herbiciden dan Roundup Ready uit de markt gedrukt en wordt er vrijwel alleen nog het herbicide van Monsanto gespoten. Wat het gebruik van 1 enkel herbicide betekent voor de ontwikkeling van resistentie in onkruiden, leest u hier

http://www.nytimes.com/2010/12/03/business/energy-environment/03sugar.html?src=busln