USDA geeft teelt gg-alfalfa vrij op last van het Witte Huis

2 februari 2011

Tom VilsackOndanks veel protesten, waaronder die van wetenschappers uit eigen gelederen, heeft de USDA, het Amerikaanse Ministerie van Landbouw, genetisch gemodificeerde alfalfa op 27 januari vrijgegeven voor teelt in het komende groeiseizoen. Zo mogelijk nog erger is, dat ook de bufferzones die tot op heden voor gg-alfalfa moesten worden aangehouden nu op last van het Witte Huis van de tafel zijn geveegd. Dat komt neer op het gericht elimineren van de biologische vlees- en zuivelvoorziening, die afhankelijk is van de biologische alfalfa-teelten. Alfalfa is een gewas waarin zeer gemakkelijk onderlinge kruisbestuiving optreedt over enorme afstanden.

De USDA-leiding heeft lak aan al de commotie rond gg-suikerbieten, doet net alsof gg-alfalfa helemaal los staat van gg-suikerbieten, trotseert het oordeel van de federale rechter en danst vrolijk verder op de muziek van de gentech lobby.
Het CFS, het Center for Food Safety, heeft bij monde van directeur Andrew Kimbrell al geprotesteerd, en aangekondigd dat het opnieuw naar de rechter zal stappen, omdat verschillende zaken die door het CFS wel waren aangekaart, niet door de USDA besproken worden in het FEIS, het Final Environmental Impact Statement (het eindrapport van de Milieu Effectrapportage die door de rechter al in 2007 was gelast) .

Het is uitermate vreemd dat minister Tom Vilsack, die zowaar bezig was een soort compromis-voorstel voor te bereiden waarin getracht zou worden met bufferzones de co-existentie met reguliere en biologische landbouw te regelen, van de ene op de andere dag opeens beslist dat gg-alfalfa zonder restricties verbouwd mag gaan worden. Er gaan stemmen op die zeggen dat Tom Vilsack even op zijn nummer is gezet door eenFrank een-tweetje tussen de Republikeinen in het Agricultural Committee van het Congres en het Witte Huis, waar men kennelijk heel bang is geworden om de Republikeinen die nu de meerderheid in het Congres hebben verworven, nog teveel tegen de haren in te strijken. De nieuwe voorzitter Lucas van de Agricultural Committee (Republikein uit Oklahoma) ontving van Monsanto $ 11.000 voor zijn recente verkiezing, meldt de website opensecrets.org. Het chemieconcern behoort tot de top vijf van zijn politieke sponsors.

Wie meer wil weten over de gebeurtenissen rond alfalfa, klikt hier voor een Fact sheet van het Cornucopia Institute.

alfalfaOp 18 maart 2011 kwam er weer een vervolg op de rechtszaken tegen de USDA inzake de de-regulering van gg-alfalfa (het vrijgeven van genetisch gemodificeerde alfalfa voor gebruik zonder restricties). Het Center voor Food Safety spande een nieuwe zaak aan samen met een aantal andere organisaties en boeren. Volgens truth-out.org heeft de USDA Monsanto uitgenodigd om samen de oorspronkelijke formulering van het verzoek inzake de-regulering van de gg-alfalfa aan te passen. De USDA doet geen enkele moeite meer om te verhullen dat Monsanto en USDA twee handen op één buik zijn.

Evenmin verrassend, maar wel interessant is dat de USDA bij de desbetreffende milieu-effect rapportage onderzoeksgegevens gebruikt van hetzelfde bedrijf waarmee Monsanto al samenwerkte bij de ontwikkeling van deze Roundup Ready alfalfa. Dit bedrijf, Forage Genetics International, een volle dochter van de Land O’Lakes zuivelcoöperatie, produceerde de kruisbestuivingspercentages die de USDA heeft overgenomen in het milieueffect-rapport. Veel organisaties trekken de juistheid van die gegevens in twijfel, omdat alfalfa over het algemeen een overvloed aan stuifmeel produceert, dat ook nog eens enorme afstanden aflegt met de wind .

Bron: http://axisoflogic.com