Monsanto wil verbod op handel in ‘illegaal’ gg-meel en zeggenschap over verwerkt product

2 april 2010

Monsanto moedigt eerst het gebruik van gentech-zaden aan in een land dat het patentrecht op ggg’s niet erkent. Als de zaden dan voldoende ingeburgerd zijn wordt vervolgens de prijs verhoogd en probeert Monsanto op alle mogelijke manieren via rechtszaken tegen uitvoer en handel in de verwerkte gentech-producten de opbrengsten in het buitenland alsnog af te romen.      Bron:    www.agd.nl