USDA heeft weinig moeite met een gg-suikerbiet zonder milieueffect rapport

8 februari 2011

Tom Het heeft er alle schijn van dat de USDA, het Amerikaanse Ministerie van Landbouw, niet meer bestand is tegen de druk die van de kant van de industriële landbouw wordt uitgeoefend.

Het hek is van de dam. Nauwelijks is de gg-alfalfa zonder beperkingen vrijgegeven met een zeer mager milieu-effect-rapport, of de USDA gaat voort op de ingeslagen weg. De federale rechter kan beslissen wat hij wil, het feodale Monsanto regelt zijn zaakjes wel buiten de rechtzaal en manipuleert de USDA naar het vrijgeven van de Genuity-suikerbiet. Dit gg-gewas werd ontwikkeld in een samenwerking met het bedrijf KWS Saat. Weer een genetisch gemodificeerd gewas dat zonder een behoorlijke afweging van de milieurisico’s en tegen de rechterlijke uitspraak in, gewoon de markt op gaat.

Het feit dat de door de rechter bevolen milieueffectrapportage pas in 2012 klaar zal zijn, weerhoudt de USDA er dus niet van om de Genuity-biet nu al vrij te geven. Dit vloeit vooral voort uit de enorme druk die vanuit de bieten-industrie via Republikeinse vertegenwoordigers wordt uitgeoefend op de USDA om het 2011 groeiseizoen niet verloren te laten gaan en met een tussenoplossing te komen totdat het milieueffect-rapport klaar is. Monsanto en KWS willen het laten voorkomen alsof hun eis voor een tussenoplossing uitermate redelijk is omdat bij de rechter de veiligheid van de gg-suikerbiet nooit in het geding zou zijn geweest, en dat het alleen gaat om de administratieve procedure die bij de toelating is gevolgd. Ze reppen echter met geen woord over de enorme problemen die er ontstaan zijn op de Amerikaanse landbouwgronden, als gevolg van het exclusieve en rijkelijke gebruik van het herbicide Roundup Ready, dat zijn werking in hoog tempo aan het verliezen is. Ook de nog nauwelijks onderzochte gezondheidsrisico’s verbonden aan de consumptie van gg-gewassen worden consequent buiten de discussie gehouden.

De economische belangen zijn zo groot, omdat de Genuity in 3 jaar tijd zo’n 95% van het totale suikerbietenareaal in de VS heeft veroverd. KWS Saat en andere zaadleveranciers zitten met grote voorraden van het Genuity-zaaizaad en willen daar liever niet mee blijven zitten.  Daarbij komt dat het traditionele bietenzaad van voorheen nauwelijks meer te krijgen is. De paniek wordt nog verder verergerd door de vrees dat het traditionele bietenzaad, dat na 4 jaar al dicht tegen de houdbaarheidsdatum aan zit, wel niet meer zo goed zal kiemen. Daar is KWS en consorten natuurlijk niet rouwig om, en het komt ze goed uit dat de bietenverwerkers alles uit de kast halen om de suikerbietenstroom niet te laten opdrogen. Tenslotte is niemand in het bietenkamp erbij gebaat dat er op suikerriet wordt overgeschakeld!

De gevolgen van deze ontwikkeling zijn groot en nauwelijks te bevatten. Het feit op zich is simpel: er is  nog maar heel weinig traditioneel bietenzaad beschikbaar, maar wel enorme hoeveelheden Genuity-zaad. Het betekent niets minder dan dat Monsanto/KWS de markt voor suikerbieten in de VS volledig onder controle heeft gekregen in een tijdsbestek van 3 jaar. De alternatieven voor de Genuity-suikerbiet zijn er gewoon niet meer. Foetsie! Weg! Monsanto/KWS  heeft in 3 jaar tijd alle concurrentie op de suikerbietenmarkt doodgedrukt. Hiermee is dus de eerste markt gecreëerd waar Monsanto geen enkele weerstand meer hoeft te verwachten. Overigens is een dergelijke situatie in de koolzaad- en maissector niet ver weg meer. Wat dat gaat betekenen voor de houding van deze landbouwdraak naar de bietenboeren laat zich niet moeilijk raden. De verhalen over de wurgcontracten die boeren krijgen voorgeschoteld in de mais- en koolzaadsector zijn al jaren bekend.

Bron: http://redgreenandblue.org++++++++ http://www.agriholland.nl