Onderzoek naar glyfosaatresiduen bij 240 Deense koeien scoort 100% positief

2 oktober 2013

KoeienDr. Monika Krüger van de Universiteit van Leipzig onderzocht op een regulier Deens melkveebedrijf 240 koeien op glyfosaat in de urine en vond een score van 100% positief.

Zij trof ook verhoogde concentraties enzymen aan in bloedmonsters van de dieren, hetgeen wijst op beschadigde organen en spieren.

De onderzoekster stelde verder vast dat de gehaltes aan mangaan en kobalt ver onder de normwaardes lagen voor deze sporenelementen. Dit heeft vrij zeker te maken met de hoge glyfosaatwaarden die worden aangetroffen in geïmporteerde soja uit Zuid-Amerika.

Bron: Umweltinstitut München