Roundup herbicide van Monsanto opnieuw uiterst schadelijk bevonden in recent rapport

1 juli 2011

GMFreezeReportCover
Opnieuw is het herbicide Roundup van Monsanto in de beklaagdenbank gezet, nu door een rapport van de organisatie GMFreeze, in samenwerking met Greenpeace. De titel van het rapport luidt: Herbicide Tolerance and GM Crops, met als ondertitel: ‘Why the world should be Ready to Round up glyphosate’. Die ondertitel is een leuke woordspeling, die bedoelt te zeggen er alle aanleiding is het middel (Roundup) dat alles opruimt behalve Roundup Ready gewassen, nu zelf maar eens op te ruimen (to round up), omdat het zijn werkzaamheid verliest, terwijl de kwalijke gevolgen gewoon blijven voortbestaan en zelfs accumuleren. Het belangrijkste actieve bestanddeel van Roundup is glyfosaat, een chemisch middel dat in monostudies altijd als ‘mild’ wordt afgeschilderd. Roundup bevat echter meer actieve toevoegingen, de zg. adjuvanten, om de werking van glyfosaat te intensiveren. Daar zit de kneep. De verhouding tussen de verschillende middelen die Monsanto gebruikt is dan ook geheim. Op deze zg. ‘tankmix’ rust een octrooi.

GrafiekEr komen steeds meer bewijzen dat het gebruik van Roundup niet alleen voor planten, maar ook voor de bodem en de mens zeer schadelijke gevolgen kan hebben. Dit terwijl het middel zijn werkzaamheid voor het doel waarvoor het gemaakt is (onkruid bestrijden) al in hoog tempo aan het verliezen is, vooral in de Zuidelijke staten van de VS. Dat het gebruik van Roundup desondanks (of beter gezegd: daardóór) nog steeds toeneemt, is een absurde samenloop van omstandigheden die het nodig maakt dat het gebruik van dit middel opnieuw aan de kaak wordt gesteld. Dit is met name zo urgent omdat de meest kwalijke neven-effecten pas na enkele jaren in hun volle omvang zichtbaar worden, wanneer onkruiden  door voortdurend spuiten een volledige resistentie tegen Roundup hebben opgebouwd. De -aanvankelijk- langzaam toenemende tolerantie is ook de reden dat de boer zoetjesaan steeds meer van het middel gaat gebruiken (zie grafiek) totdat hij merkt dat hij  in een neerwaartse spiraal terecht komt. Een boer die Roundup Ready gewassen verbouwt, wordt dus aan alle kanten gepakt, terwijl hij pas na enkele jaren ziet hoe erg hij eigenlijk gepakt is:

  1. Hij betaalt om te beginnen al meer voor het zaad, want er rust patent op en multinationals willen al hun experimentele kosten terugverdienen + een riante bonus
  2. De boer moet veel meer Roundup spuiten dan was voorgespiegeld, vanwege de steeds toenemende onkruidresistentie, terwijl alternatieve herbiciden uit de markt worden verwijderd omdat de industrie daar geen brood meer in ziet. Roundup is everywhere!
  3. De bodemvruchtbaarheid van zijn land wordt steeds minder, omdat Roundup niet afbreekt zoals voorgespiegeld, maar met name mangaan vastlegt, een belangrijk sporenelement nodig voor de werking van enzymen
  4. Roundup verstoort het bodemleven, waardoor afbraakprocessen, humusvorming en koolstofopslag (klimaat!!) onderbroken worden en het vochthoudend vermogen van zijn grond steeds verder achteruit gaat.
  5. Roundup stimuleert de ontwikkeling van schimmels en maakt gewassen gevoelig voor meer dan 40 plantenziekten (Huber). Als gevolg daarvan worden deze gewassen giftig. Als zijn dieren het eten veroorzaakt dat onvruchtbaarheid en geboorteafwijkingen, met zeer kwalijke gevolgen voor de bedrijfsvoering. Wat er met de gezondheid van de mens gebeurt is nog even afwachten.

Op het moment dat zijn ogen open gaan, zit de boer al vast. Hij kan niet meer terug, omdat Monsanto c.s. de hele  zaadbusiness hebben opgekocht en er geen alternatieven voor het bestrijdingsmiddel Roundup meer beschikbaar zijn. De boer moet dus Roundup Ready zaden en Roundup blijven afnemen bij Monsanto, terwijl hij er dolgraag van af zou willen. Dit is het scenario dat Michael Hart, -zelf een Engelse boer uit de gangbare landbouw- in het Zuiden van de VS is gaan bekijken. Zijn film is nu beschikbaar. Een verslag van zijn presentatie staat hier. Wat de film illustreert is dat het erg interessant zou zijn om niet alleen een kaartje te tonen van alle gebieden waar al RR-gewassen worden verbouwd, maar ook een kaartje van de oppervlakken waar boeren liever vandaag dan morgen van het spul af zouden willen!

Op basis van al de ellende met Roundup in Amerika kan de vraag worden gesteld of het gerechtvaardigd is dat de toelating van dit middel steeds maar wordt gecontinueerd, evenals van al die andere herbiciden die gebaseerd zijn op glyfosaat. Eind vorig jaar nog heeft de Europese Commissie besloten het heronderzoek naar glyfosaat -dat was gepland voor 2012- uit te stellen tot 2015. En het zal nog tot 2030 duren voordat er heronderzoek zal plaats vinden met strengere, up-to-date normen. Dat is, gezien alle informatie over Roundup die al jaren beschikbaar is, dieptreurig. Dat instanties als het Duitse Federale Bureau voor Voedselveiligheid (de Duitse overheidsorganisatie belast met glyfosaat-onderzoek) de Europese Commissie toen (eind 2010) nog durfde te vertellen dat er geen bewijs bestond voor geboorteafwijkingen veroorzaakt door glyfosaat, heeft natuurlijk ook niet geholpen om de urgentie van het onderzoek te verhogen. Wat steeds opvalt is dat als er over de schadelijkheid van Roundup moet worden gepraat, er opeens alleen nog maar glyfosaat bestaat, terwijl juist de cocktail van bestrijdingsmiddelen die er in Roundup zitten zoveel gevaarlijker is. De crux zit hem in het feit dat niet glyfosaat, maar Roundup op zijn schadelijkheid onderzocht moet worden, en niet in 2015, maar zo snel mogelijk!

Wat zou nu de bedoeling van de Europese Commissie zijn: dat wij in Europa  het wiel weer helemaal gaan uitvinden?

Wilt u meedoen aan een petitie voor een onderzoek naar de veiligheid van Roundup, klik dan hier.

Grafiek uit: Greenpeace 2011, from Benbrook, The Organic Center, 2009
1 hectare = 2,47 acre
1 kg = 2,204 pound
1 pound/acre = 0,89 kg/ha

Bron: The Huffington Post

Bron: http://www.greenpeace.nl