Monsanto’s Bt-mais in VS begint om te vallen in Iowa, Illinois, Minnesota, Nebraska

13 oktober 2011

Het aantal Amerikaanse staten waar de Europese maiswortelkever resistent wordt tegen Bt-toxines staat op 7 en de teller loopt.
Volgens een artikel gepubliceerd door Aaron J. Gassmann c.s. van Iowa State University (VS) is aangetoond dat de maiswortelkever (Western Corn Rootworm, Latijnse naam Diabrotica virgifera virgifera Virgiferavallend onder de Coleoptera: Chrysomelidae) nu op een viertal velden in de staat Iowa (VS) schade aan maiswortels heeft veroorzaakt. Uit Illinois komen gelijkluidende berichten. Daaruit blijkt dat de maiswortelkever nu resistent begint te worden tegen het Bt-toxine dat door genetisch gemodificeerde gewassen van Monsanto wordt geproduceerd om juist deze kever onschadelijk te maken. Een voorbeeld van een dergelijk gewas is het Bt-maisras MON810 van Monsanto, dat al in 1998 door de Europese Commissie is goedgekeurd voor teelt in de EU, maar eigenlijk alleen in Spanje op grote(re) schaal wordt verbouwd.
Door een collega van Gassmann is aangetoond dat de kever zijn resistentie ook daadwerkelijk doorgeeft aan zijn nageslacht. Wat een verrassing. Gassmann c.s. hebben ook vastgesteld dat er een duidelijk verband is tussen het aantal jaren dat er ononderbroken mais is geteeld op een perceel, en het toeslaan van de resistentie. Wat een verrassing. Keizer Karel de Grote was al op de hoogte van het feit dat je minstens 3 jaar moet wachten voordat je weer hetzelfde gewas op een perceel verbouwt. Hij voerde daarom het drieslagstelsel in. Nu blijkt dus weer eens opnieuw dat als je 3 jaar hetzelfde gewas verbouwt, je om problemen vraagt. Als het niet is om uitputting van de bodem tegen te gaan, dan is het wel om ziekten en plagen weg te houden. Het hangt allemaal met elkaar samen.

maiswortelsDit markeert het moment waarop de Bt-resistente versie van de kever kan beginnen aan zijn opmars over zo’n 15 miljoen hectare in de VS en 58 miljoen hectare wereldwijd, die is ingezaaid met Bt-mais. Volgens een bericht van Bloomberg is ook in de staat Illinois al onderzoek gestart naar een maiswortelkever die schade aan Bt-mais veroorzaakt. Michael Gray, onderzoeker van de University of Illinois, kon in augustus 2011 nog niet bevestigen dat de kever ook daar resistent is geworden tegen het Bt-toxine. [Ondertussen is dat veranderd, zie de update van 19 juni 2012 onderaan]. Daarnaast komen ook uit Minnesota en Nebraska, alsmede Colorado, South Dakota en Wisconsin ondertussen (dec. 2011) gelijkluidende meldingen binnen.
Dat Monsanto een en ander heeft zien aankomen is af te leiden uit het feit dat in 2009 al de SmartStax mais werd geïntroduceerd, die een tweede Bt-toxine produceert dat afwijkt van het eerste toxine. ‘Als SmartStax wordt gebruikt in afwisseling met andere gewassen en de SmartStax steeds met een andere, niet-resistente maissoort wordt gecombineerd, kan het nut van deze nieuwe insectenbestrijdingstechnologie worden verlengd’, zo zei Lee Quarles, een woordvoerder van Monsanto daarover. Daarmee gaf hij al aan dat elke nieuwe resistentie na verloop van tijd weer door de natuur wordt ingehaald. En hij was verstandig genoeg om erbij te vermelden dat je niet jaar in, jaar uit hetzelfde gewas moet verbouwen. Nu nog even afwachten of boeren dat advies inderdaad gaan opvolgen. In het verleden lukte dat nooit zo best.

Het EPA (Environmental Protection Agency, het milieu-agentschap in de VS) is heel duidelijk in zijn oordeel over de SmartStax-oplossing van Monsanto: het toepassen van SmartStax in een gebied waar de kevers al resistent zijn tegen een Bt-toxine, versnelt alleen maar het resistent worden tegen andere Bt-toxines. Het EPA wil nu dat boeren de resistente kever gaan bestrijden met conventionele herbiciden, terwijl Monsanto’s bedoeling met Bt-mais juist is de conventionele herbiciden overbodig te maken! Als kritisch toetje meldt het EPA ook nog even dat het monitoring programma van Monsanto om resistenties op te sporen ‘te kort schiet’.

Kaart Diabrotica

In het rode gebied werd Diabrotica in 2010 aangetroffen; het blauwe gebied betreft vindplaatsen van eerdere datum

Mensen die niet van nadenken houden konden tot voor kort nog aannemen dat de resistente maiswortelkever netjes binnen de grenzen van de Amerikaanse staat Iowa zou blijven, of van Illinois. In december 2011 echter begonnen ook meldingen uit Minnesota, Nebraska en andere staten binnen te druppelen. De rest van de wereld kan daar nu wel uit afleiden dat de resistente versie van deze kever onvermijdelijk ook een keer in Europa zal opduiken. Gezien de individuele Diabrotica-vondsten rond West-Europese internationale luchthavens is het niet eens uitgesloten dat de Bt-resistente versie van deze maiswortelkever hier vanuit de VS nog eerder arriveert dan zijn traditionele soortgenoot, die op dit moment al in Noord-Italië, Spanje (niet vermeld op het kaartje) en de Balkan voorkomt!
[In sept. 2011 was in Spanje al 25% van het maisareaal transgeen, en in Portugal 7%, vanwege de last die men daar heeft van de maiswortelboorder] boerderij.nl

Bronnen: http://www.huffingtonpost.com en Bloomberg

*) Niet alleen insecten, maar ook onkruiden kunnen resistent worden tegen pesticiden die te vaak en te veel worden toegepast. Vandaar het ontstaan van de zg. ‘superweeds‘. En kijk ook eens naar de film van Michael Hart.

Update 19 juni 2012

Voor het eerst in 30 jaar tijd zijn eitjes van de maïswortelboorder al in juni uitgekomen, aldus entomoloog Michael Gray van de Universiteit van Illinois in Urbana. Een ontzagwekkend aantal insecten maakte op 7 juni korte metten met maïswortels op een boerderij in Cass County op 322 kilometer ten zuidwesten van Chicago. Lees verder op: http://www.bloomberg.com Nederlandse versie op http://www.niburu.nl