Monsanto betaalt boeren om minder Roundup te gebruiken op soja

18 november 2010

WeedHet probleem van de onkruiden die steeds resistenter worden tegen het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup neemt vooral in het Zuiden van de VS grote vormen aan. Zelfs Monsanto, de producent van Roundup, kan nu niet meer om het probleem heen dat eerder nog als “theoretisch” werd afgedaan en probeert nu m.b.v. subsidies boeren aan te sporen andere onkruidverdelgers te gebruiken naast hun eigen Roundup. Op deze wijze hopen ze het onkruidresistentie-probleem te reduceren.

Op katoen, waar het resistentie-probleem al veel groter is, werd al subsidie gegeven, maar dit gaat nu ook gelden voor sojabonen. Bovendien gaat de subsidie volgend jaar naar $6,- per acre, en $12 als er minstens 2 andere bestrijdingsmiddelen naast Roundup worden gebruikt. Dat laatste komt neer op een subsidie van 25 – 30% op de extra kosten van de alternatieve herbiciden. Het verhaal dat de boeren niet extra zouden betalen voor onkruidbestrijding, (omdat de prijs voor Roundup na aflopen van het desbetreffende patent is verlaagd ) is afkomstig van Randy Barker, een Monsanto-medewerker. Deze vertelde er echter niet bij dat de opbrengstderving veroorzaakt door onkruid daarin nog niet is meegenomen, zie hieronder.

Volgens Michael Owen, een onkruidspecialist van Iowa State University die voor Monsanto een studie over onkruidresistentie heeft uitgevoerd, veroorzaakt onkruid aan het begin van het groeiseizoen een opbrengstverlaging van 6-8 bushels soja per acre, dat is een verlies  van zo’n 16% t.o.v. de gemiddelde opbrenst in Iowa (44 bushels/acre ofwel 2,958 Ton/ha). Michael Owen waarschuwde eerder dit jaar nog als lid van de National Research Council, dat de “milieuvoordelen” van Roundup verloren zullen gaan als het resistentie-probleem met de onkruiden niet wordt beteugeld.

Bron: desmoinesregister.com

http://www.sustainlane.com

Je kunt je afvragen welke milieuvoordelen Michael Owen nu precies bedoelt als hij over Roundup praat. We moeten hem dat misschien nog eens vragen. Als je het aan de boeren vraagt zijn er geen voordelen: het middel werkt gewoon niet meer. Ze moeten dus uitwijken naar andere middelen. Als je het aan Rick Cole (Technology Development Manager, Monsanto) vraagt, duurt het nog wel zo’n 7 jaar voordat het nieuwe bestrijdingsmiddel Roundup Ready 2 op de markt komt.
Tot die tijd mogen de boeren hopen dat andere middelen nog wel blijven werken, want anders kunnen ze het onkruid met de hand gaan verwijderen voordat de combine het land op kan om machinaal te oogsten.

We hebben Rick Cole nog maar niet gevraagd hoe lang het gaat duren voordat ook het nieuwe middel zijn werkzaamheid verliest.

Bron: ABC News

1 hectare = 2,47 acre
1 US bushel soja = 35,2 liter = 27 kg (natuurlijk is dit afhankelijk van het vochtgehalte van de sojabonen)
7 bushels/acre = 7 * 27,215 * 2,47 = 0,47 Ton/ha
44 bushels/acre = 44 * 27,215 * 2,47 = 2,96 Ton/ha