Monsanto claimt nu ook eigendom van voedsel gemaakt met hun ggg’s

3 mei 2010

Het lag al een poosje in de lijn der verwachtingen, maar nu is het dan zover: Monsanto blijkt vorig jaar al een patentaanvraag gedeponeerd te hebben bij de WIPO (World Intellectual Property Organisation) in Genève, de wereld-patentorganisatie, met de bedoeling ons voortaan te laten betalen voor producten die met behulp van hun genetisch gemodificeerde soja-gewassen zijn geproduceerd.                  Bron: www.agd.nl
Een mooi vooruitzicht!

De volgende stap is dat u gaat betalen voor het krijgen van een kind, als u eenmaal gentechvoedsel hebt gegeten, want dat kind is dan geproduceerd met behulp van gentechvoedsel.

Multinationale zaadbedrijven volgen een consequente strategie om controle over de elementaire productiemiddelen voor voedsel te verkrijgen. Zoals blijkt uit recent onderzoek zijn niet alleen ggg’s, maar meer en meer ook conventioneel veredelde gewassen doelwit van patentmonopolies:  het aantal internationale octrooiaanvragen in deze sector verdubbelde in de afgelopen 3 jaar. Monsanto is bezig zijn macht over de keten van de voedselproductie uit te breiden van zaden naar veevoeder en als klap op de vuurpijl: nu naar levensmiddelen, zoals vlees. Weer een stapje verder dus.
De  vorig jaar reeds ingediende octrooiaanvraag van Monsanto (zie boven, WO2009097403) betreft spek en steaks afkomstig van varkens die zijn gevoed met gepatenteerde gentechgewassen van Monsanto. Een soortgelijk patent is in maart 2010 aangevraagd voor vis uit aquacultuur (WO201027788). De reeds verstrekte octrooien op voedingsmiddelen gaan al heel ver: Monsanto ontving in 2009 een Europees octrooi (EP 1356033), dat de productieketen van levensmiddelen uit de zaden van genetisch gemanipuleerde planten tot voedingsproducten, zoals meel en olie bestrijkt.

“Er is een proces gaande waarin multinationals proberen om toenemende controle van de gehele keten van de voedselproductie te krijgen. Consumenten, boeren en producenten van levensmiddelen zitten allen gevangen in dezelfde val. Dit moet worden beschouwd als een immorele poging om misbruik te maken van octrooirecht. Het bedrijf Monsanto is op weg naar het maximaliseren van de winst door het indienen van patenten op voedsel terwijl op hetzelfde moment een miljard mensen honger lijden, “ zo zegt François Meienberg van de Verklaring van Bern daarover.

Zoals de ervaringen in de Verenigde Staten aantonen, leiden patenten op zaden en toenemende marktconcentratie tot een drastische verhoging van de prijzen van zaden en een verder beperkte keuze in zaaizaad. Kleinere agrarische ondernemers worden steeds afhankelijker. Inmiddels zijn het ministerie van Justitie en de procureurs-generaal in verschillende Amerikaanse staten aan het onderzoeken of Monsanto zijn marktpositie misbruikt om concurrenten uit de markt te drukken en prijzen van zaaizaad te verhogen. De coalitie van ‘No Patents on Seeds’ waarschuwt dat concentratie in de markt verder zal toenemen als het misbruik van het octrooirecht niet wordt gestopt. De coalitie wordt wereldwijd ondersteund door meer dan 200 organisaties waaronder A SEED Europe. De organisaties eisen een duidelijke verandering in beleid en praktijk van de octrooibureaus. Regeringen worden aangespoord om octrooiwetgeving te herzien om patenten op zaden, dieren en delen daarvan, uit te sluiten.

Oorspronkelijk bericht: http://www.no-patents-on-seeds.org

Multinationale zaadbedrijven volgen een consequente strategie om controle over de elementaire productiemiddelen voor voedsel te verkrijgen. Zoals blijkt uit recent onderzoek [5] zijn niet alleen genetisch gemanipuleerde planten, maar meer en meer ook conventioneel veredelde gewassen doelwit van patentmonopolies: Internationale octrooiaanvragen in deze sector schieten als paddenstoelen uit de grond, met een verdubbeling in de afgelopen 3 jaar. Verder zijn multinationals bezig hun macht over de gehele keten van de voedselproductie uit te breiden naar voeder voor dieren en levensmiddelen als vlees. Een octrooiaanvraag van Monsanto (WO2009097403) betreft ook spek en steaks afkomstig van varkens die zijn gevoed met gepatenteerde gentechgewassen van Monsanto. Een soortgelijk patent is in maart 2010 aangevraagd voor vis uit aquacultuur (WO201027788). Verreikende octrooien op voedingsmiddelen zijn al verleend: Monsanto ontving in 2009 een Europees octrooi (EP 1356033), dat de productieketen van levensmiddelen uit de zaden van genetisch gemanipuleerde planten tot voedingsproducten, zoals meel en olie bestrijkt.

“Er is een proces gaande waarin multinationals proberen om toenemende controle van de gehele keten van de voedselproductie te krijgen. Consumenten, boeren en producenten van levensmiddelen zitten allen gevangen in dezelfde val. Dit moet worden beschouwd als een immorele poging om misbruik te maken van octrooirecht. Het bedrijf Monsanto is op weg naar het maximaliseren van de winst door het indienen van patenten op voedsel terwijl op hetzelfde moment een miljard mensen honger lijden, ”

Zoals de ervaringen in de Verenigde Staten aantonen, leiden patenten op zaden en toenemende marktconcentratie tot een drastische verhoging van de prijzen van zaden, beperkte keuze in zaaizaad. Kleinere agrarische ondernemers worden steeds afhankelijker. Inmiddels zijn het ministerie van Justitie en de procureurs-generaal in verschillende Amerikaanse staten aan het onderzoeken of Monsanto zijn marktpositie misbruikt om concurrenten uit de markt te drukken en prijzen van zaaizaad te verhogen. De coalitie van ‘No Patents on Seeds’ waarschuwt dat concentratie in de markt verder zal toenemen als het misbruik van het octrooirecht niet wordt gestopt. De coalitie wordt wereldwijd ondersteund door meer dan 200 organisaties waaronder A SEED Europe. De organisaties eisen een duidelijke verandering in beleid en praktijk van de octrooibureaus. Regeringen worden aangespoord om octrooiwetgeving te herzien om patenten op zaden, dieren en delen daarvan, uit te sluiten.