Noorwegen verbiedt Roundup Ready koolzaad GT73 vanwege verspreidingsrisico

19 december 2012

RaapzaadDe Noorse regering heeft de import van het genetisch gemodificeerde koolzaad GT73 van Monsanto verboden. Dit type koolzaad is resistent gemaakt tegen Roundup, het herbicide verkocht door dezelfde firma. De regering baseert het verbod op het verspreidingsgevaar naar wilde verwante koolzaadsoorten in de Noorse flora en op de afwezigheid van maatschappelijk nut. De Noorse regering volgt daarmee het negatieve advies dat 4 jaar geleden was afgegeven door de verantwoordelijke instantie (Direktoratet for Naturforvaltning). Het was ondertussen alweer 12 jaar geleden dat er een ggg was verboden in Noorwegen.

Zoals bekend verspreidt genetisch gemodificeerd koolzaad zich zeer effectief, getuige het feit dat bv. Canada in tien jaar tijd vrijwel geheel is overgenomen door gg-koolzaad.

Bron: http://www.regjeringen.no