Gemeente Nijmegen geeft alsnog persbericht uit over een gentechvrij Nijmegen

11 oktober 2011

Op 10 oktober deed de gemeente Nijmegen dan eindelijk het persbericht de deur uit waarin de media op de hoogte worden gesteld van het gentechvrij verklaren van de stad, een besluit dat door de gemeenteraad op 29 juni van dit jaar was genomen.
De tekst vindt u hieronder:

Nijmegen gentechvrije stad                   PERSBERICHTGentechvrij logo

10/10/2011

De gemeente Nijmegen stuurt vandaag een brief naar de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om aan te kondigen dat Nijmegen een gentechvrije stad wil zijn. De gemeente wil geen teelt van genetisch gemodificeerde gewassen op haar grondgebied. Op 29 juni heeft de gemeenteraad de stad gentechvrij verklaard. Aanleiding is een burgerinitiatief dat door 4000 burgers is ondersteund.

De kern van het burgerinitiatief is dat burgers verontrust zijn over het beleid dat Europese en nationale overheden voeren over de toelating van genetisch gemodificeerde gewassen (ggg’s) op de Europese markten. De Nijmeegse gemeenteraad deelt de ongerustheid en wil de reguliere en biologische landbouw in Nijmegen gentechvrij houden. Ook wil zij aandacht voor de uitwassen die verbonden zijn met de productie van ggg’s

In de brief aan beide ministeries geeft de gemeente aan dat de introductie van ggg’s in ons voedsel en leefmilieu onvoldoende gebaseerd is op een wetenschappelijke analyse van de risico’s voor de menselijke gezondheid en de landbouw. Bovendien is er weinig bekend over de gevolgen van de verspreiding van ggg’s voor de biodiversiteit en voor een duurzame voedselvoorziening.

Bron: persbericht Nijmegen

De tekst van de brief vindt u elders op deze site.