Huber: link tussen Roundup en kwade bodemorganismen steeds duidelijker

22 februari 2011

Tien dagen voordat minister Tom Vilsack (USDA, het Amerikaanse ministerie van Landbouw) op 27 januari jl. de genetisch gemodificeerde alfalfa van Monsanto vrij gaf voor onbeperkt gebruik, trok emeritus professor Huber (plantenziektekunde, Purdue University) aan de bel bij de USDA met een alarmerende brief , dd. 17 januari 2011.GossWilt

Als  wetenschapper houdt Huber daarin nog een klein slagje om de arm, maar verder is zijn verhaal overduidelijk: het verband wordt steeds sterker tussen het ongelimiteerd gebruik van de onkruidverdelger Roundup (altijd in tandem gebruikt met genetisch gemodificeerde gewassen van Monsanto) en de ontwikkeling van een zeer kwaadaardige micro-schimmel. De eerst ontdekte schimmel van deze maat is nog iets kleiner dan een gemiddeld virus, dus men dient wel een electronenmicroscoop 36.000 x mee te brengen om het organisme überhaupt te kunnen zien. Huber waarschuwt Vilsack dat het gewraakte bodemorganisme oorzaak kan worden van het ineenstorten van de voedselvoorziening in de VS, te beginnen bij de veevoerproductie. Hij vraagt minister Vilsack om terug te komen op zijn voornemen de RR-alfalfa goed te keuren en eerst eens wat fondsen vrij te maken om grondig te kunnen onderzoeken welk verband er precies bestaat tussen het gebruik van Roundup  en de steeds virulenter wordende ziekteverwekker.

De micro-schimmel blijkt voor te komen in soja- en maismeel, mout, gefermenteerde voedselproducten, de maaginhoud van varkens en de placenta’s van varkens en runderen. De ziekteverwekker floreert in planten die zijn besmet met Sudden Death Syndrome (SDS) in soja en Goss’ wilt in mais en heeft grote gevolgen voor de contaminatie van de voedselvoorziening”, zo stelt Huber. De micro-schimmel lift heel makkelijk mee met andere organismen en is al aangetoond in de veroorzaker van SDS, de schimmel Fusarium solani fsp. glycines.

Dr. Huber legt uit dat het ontdekte organisme niet nieuw is, maar de kans krijgt zich te vermenigvuldigen als gevolg van het onafgebroken gebruik van Monsanto’s Roundup in combinatie met ggg’s. Onder die condities veroorzaakt het organisme ziekte en onvruchtbaarheid, bij vee en bij mensen

Bron: Food Democracy Now! on Vimeo.

In zijn brief wees Huber erop dat het organisme in kwestie zeer waarschijnlijk de veroorzaker is van sterk stijgende onvruchtbaarheid en abortus onder koeien,varkens en paarden. Ongeveer de helft van het vee met hoge concentraties van de ziekteverwekker in het voer krijgt te maken met spontane abortus. Huber merkt op dat “daarbij waarschijnlijk sprake was van voedergranen die tijdens de teelt met onkruidverdelgers op basis van glyfosaat waren behandeld”.

Bron: dissidentvoice.org

Zoals te verwachten was kreeg Huber de wind van voren van Monsanto, met als enige gevolg dat Huber nóg een brief schreef, op 20 april 2011, waarin hij het een en ander uitlegt: “We komen in de landbouwproductie een groot aantal problemen tegen die zich steeds verder uitbreiden en in sommige gevallen direct gerelateerd zijn met gg-gewassen en/of de producten waartegen ze resistent zijn gemaakt, met name de glyfosaat-resistente gewassen”, aldus Huber. “Een flinke vermindering in het gebruik van glyfosaat zou daarom getuigen van voorzichtigheid”. Zie verder de link.
SDS

Of Vilsack na deze extra uitleg wél snapt dat hij de Roundup Ready alfalfa en de Genuity (een RR-suikerbiet) dus niet moet de-reguleren als hij daarmee het gebruik van Roundup juist enorm vergroot, is niet bekend.

Hieronder een voorbeeld van de werking van schimmels, in dit geval de Cordyceps