Super-zaadbank ingericht op Spitsbergen door gentechmultinationals + Gates + Rockefeller

2 april 2010

Heel curieus dat de spelers die zich op wereldschaal inspannen om de biodiversiteit te vernietigen ten gunste van een zeer klein aantal gg-gewassen, zichzelf nu hebben aangesteld als de behoeders van de gewasdiversiteit in de toekomst. Hun taktiek bestaat uit het opkopen van de verzamelingen van lokale zaadbanken, overal ter wereld.

Svalbard Seed Vault

De Noorse regering doet ook mee aan het project en verleent op Spitsbergen gastvrijheid aan de ‘Doomsday Seed Bank’, zoals de Svalbard Seed Vault ondertussen in de wandelgangen wordt genoemd. Het doel ervan wordt door de Noren omschreven als: “het veilig stellen van de diversiteit van landbouwgewassen in de toekomst”. De grote vraag is echter: voor wie precies wordt de diversiteit van landbouwgewassen in de toekomst veiliggesteld?

Wat is de toegevoegde waarde van het deponeren van lokale verzamelingen op Svalbard? Het meest voor de hand liggende antwoord is: verbeterde toegankelijkheid voor de bedrijven die DNA-materiaal nodig hebben voor “inbouw” in nieuwe gentech-gewassen, zonder daarvoor de oorspronkelijke zadenbanken om toestemming te hoeven vragen.
Degenen echter die de film The Future of Food hebben gezien, weten dat er nog een antwoord is: de gedeponeerde zaden worden klaargezet voor het aanvragen van octrooien. Niet om ze ter beschikking te kunnen stellen aan het algemeen belang, maar juist om ze via het octrooirecht t.z.t. definitief uit de markt te kunnen nemen. De overeenkomst waarmee de zaden aan de Svalbard worden afgestaan is zeer ondoorzichtig en veel te ingewikkeld voor veel ontwikkelingslanden. Andrew Kimbrell de directeur van het CFS (Center for Food Safety) wijst op de zeer ernstige gevolgen, in een artikel over dit onderwerp: het is weer een nieuwe vorm van biopiraterij.

Dat Noorwegen toestaat  dat een klein aantal multinationals, geholpen door Bill Gates en de Rockefeller Foundation op Noors grondgebied een super-zaadbank opzet om de gewasdiversiteit verder te kunnen elimineren in plaats van veilig te stellen, is ronduit rampzalig. De Noren laden daarmee een grote schuld op hun schouders*): Monsanto c.s. werken daar in Noorwegen heel openlijk en doodgemoedereerd aan hun wereldmonopolie op zaden! En Bill Gates heeft zijn ogen kennelijk ook niet helemaal open, anders zou hij niet toestaan dat hij zo vakkundig van zijn centjes wordt afgeholpen met een project dat allesbehalve filantropisch is. De medewerking van de Rockefeller Foundation is van een nog wat andere orde: die is al decennia bezig om wereldmacht voor bedrijven na te streven.

*) het steeds maar continueren van de walvisvangst wijst ook niet echt op veel verantwoordelijkheidsgevoel

Oorspronkelijk bericht: www.zaplog.nl

Zie verder: http://www.regjeringen.no

Zie ook: http://www.regjeringen.no

Het FAO-rapport over de Svalbard-bijeenkomst dd. 11-13 sep 2012 van de Commission on Genetic Resources foor Food and Agriculture staat hier.