Transgene besmetting van wilde koolzaadplanten in VS is een feit

11 augustus 2010

Het was even afwachten wanneer het nieuws precies zou doorkomen, maar nu ligt het feit er dan: de Universiteit van Arkansas heeft geconstateerd dat genetisch gemodificeerd DNA  in Noord-Dakota zich zodanig heeft verspreid onder wilde koolzaadplanten, dat ruim 80% daarvan ondertussen is besmet met genen die resistentie tegen gewasbestrijdingsmiddelen veroorzaken. De twee belangrijkste middelen in dat rijtje zijn Roundup van Monsanto en het middel Liberty van Bayer.
En niet alleen dat: er werden zelfs al 2 koolzaadplanten aangetroffen die de resistenties tegen beide middelen in zich hadden verenigd. Dit laatste bewijst dat de combinatie van beide resistenties zich in het wild heeft voorgedaan: een dergelijke dubbele resistentie is noch door Monsanto, noch door Bayer ooit in hun koolzaadvariëteiten ingebouwd.

Waar wetenschappers zo’n 30 jaar geleden al tegen hadden gewaarschuwd, is nu realiteit geworden.

Bron: www.agd.nl

RaapzaadDe bevindingen werden gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Amerikaanse Ecologische Vereniging in Pittsburgh. Ze betroffen een onderzoek waarbij koolzaadplanten werden gezocht op 604 punten waar verkeerswegen werden gesneden door een 11-tal rechte lijnen, getrokken op de kaart van de staat Noord-Dakota. Op 46% van de lokaties werd koolzaad (canola) gevonden. De canola bleek voor meer dan 80% te zijn besmet met DNA afkomstig van Monsanto en Bayer. De grootste dichtheden werden geregistreerd rond landbouwpercelen en langs de doorgaande wegen. De planten stonden daar soms zo dicht op elkaar, dat het leek of er gg-koolzaad was ingezaaid. Hoe zich dit verhoudt tot de verspreiding van gg-koolzaad in andere staten van de VS is nog niet vastgesteld, maar naar de exacte cijfers hoeft men niet reikhalzend uit te kijken, gezien het besmettingsniveau dat in Noord-Dakota al is bereikt. Bovendien zijn de uitkomsten niet verrassend, wanneer men bedenkt hoe snel herbicide-resistentie zich ook in onkruiden verspreidt over Amerika. Denk in dit verband even aan het beruchte ‘super weed’, dat zich met normale herbiciden al niet eens meer laat bestrijden. Het zou ronduit naïef zijn om te denken dat herbicide-resistentie zich wel via onkruidsoorten, maar niet via koolzaad zou kunnen verspreiden.

Vergelijkbare situaties bestaan ook al in Canada, waar het koolzaad-areaal na zo’n 10 jaar vrijwel uitsluitend bestaat uit gg-variëteiten. In Japan zijn in 2008 tijdens een onderzoek rond havengebieden grote hoeveelheden genetisch gemodificeerd raapzaad aangetroffen, een soort die sterk verwant is aan koolzaad.
‘Aangezien er zo’n 40 plantensoorten bestaan die kunnen uitkruisen met canola, valt te verwachten dat het bestrijden van gg-onkruid in koolzaad en raapzaad extreem veel moeilijker gaat worden de komende tijd’, aldus professor Alison Snow, een onafhankelijk deskundige van de Ohio State University.

Bron: www.bbc.co.uk