Prinses Máxima geeft sociaal tintje aan voedselconferentie van het agro-industriële blok

31 januari 2013

Tot verrassing van velen gaf prinses Máxima op 30 januari 2013 acte de présence op een conferentie onder auspiciën van The Economist, in het Amsterdam Hilton. De conferentie werd voornamelijk bevolkt door vertegenwoordigers uit alle geledingen van de industriële landbouwsector, die zich in een gepaste ambiance een dag lang het hoofd gingen breken over de vraag hoe zij de komende decennia de steeds uitdijende wereldbevolking van voedsel zouden willen voorzien. Of  de belangen van de wereldvoedselvoorziening wel zo goed kunnen worden behartigd door industriële giganten met economische motieven, bleef buiten de discussie. Ook onbesproken bleef de vraag of het in het licht van de agro-ecologische aanbevelingen van VN-rapporteur Olivier de Schutter niet veel beter zou zijn dat elke regio in de wereld zijn eigen voedsel verbouwt met lokaal al lang beschikbare landrassen (in plaats van met een klein aantal door multinationals opgedrongen standaard GM-hybriden die bovendien elk jaar opnieuw moeten worden aangeschaft samen met andere externe inputs).

Als sprekers waren vogels van verschillende pluimage uitgenodigd, waarvan niet steeds even duidelijk was welk aspect door de organisatoren belangrijker werd gevonden: hun bijdrage of hun face value. Zo ook prinses Máxima: zij belichtte het belang van de 400.000.000 kleine boeren wereldwijd, voor het realiseren van het overgrote deel van de wereldvoedselproductie, met een minimum aan externe inputs. Zij wees op de noodzakelijkheid hun daarvoor ook de juiste productiemiddelen te verschaffen, niet gericht op economische waarde voor anderen, maar op hun eigen voedselzekerheid. Of haar verhaal bij de industriële vertegenwoordigers met winstoogmerk in goede aarde is gevallen kon niet direct worden geverifieerd, maar zoals gezegd gold dat ook voor de belangrijkste reden waarom Máxima naar Amsterdam was gehaald.
De inhoud van haar toespraak is te vinden op http://www.koninklijkhuis.nl

Het persbericht dd. 28 januari 2013 van Corporate Europe Observatory over de voedselconferentie ‘Feeding the World’ vindt u hieronder.

Voedselconferentie in het Hilton ‘mist de boot’

Hilton1Op 30 januari vindt de conferentie “Feeding the World” plaats in het Amsterdamse Hilton hotel. Op deze controversiële bijeenkomst van het tijdschrift The Economist, waar  de industriële landbouw als oplossing van de wereldhonger gepresenteerd wordt, staat prinses Máxima naast pesticidenfabrikant Monsanto op het podium. Critici vinden de voorstelling van zaken in het Hilton misleidend.

Uit de opzet van de conferentie blijkt dat er vooral een verdere intensivering van de landbouw gepropageerd wordt, gericht op hogere opbrengst en veel gebruik van kunstmest, energie en pesticiden, producten die juist door bedrijven als Monsanto worden geproduceerd. Deze gedachten zijn ook uiteen gezet in de publicatie ‘The Nine Billion Question’ van de Economist, die de leidraad vormt voor deze conferentie. (1) De toegangsprijs van 1600 euro zorgt voor een publiek van vooral grote bedrijven, die toegesproken zullen worden door hun collega’s van onder andere DSM, BASF, Nestlé, en Rabobank. Er staat geen enkele boer als spreker in het programma. (2)

Nina Holland, die de lobby van multinationals volgt voor de organisatie Corporate Europe Observatory, bekijkt de conferentie kritisch: “De bijeenkomst in het Hilton is vooral een PR-stunt voor bedrijven die meer belang hebben bij het vergroten van hun monopolie op de zaad- en voedselmarkt, dan bij het oplossing van de honger in de wereld. De industriële landbouw maakt de boeren steeds meer van hen afhankelijk, en bedreigt de voedselzekerheid door het doen verdwijnen van lokale voedselproductie.”

Critici stellen dat betere oplossingen om de wereld beter en blijvend te voeden mogelijk zijn, maar dat die in  de conferentie niet aan bod komen.

Janneke Bruil van ILEIA, een kenniscentrum voor duurzame landbouw, stelt: “Deze conferentie mist de boot. De oplossing voor het wereldvoedselprobleem ligt vooral bij de 400 miljoen kleine boeren, de wetenschappers en de consumenten die samen de omslag kunnen maken naar een duurzame, gezonde en eerlijke voedselproductie. Zo’n voedselsysteem is gebaseerd op een combinatie van bestaande kennis en ervaring van lokale boeren met wetenschappelijke innovatie, en is gericht op een gezonde bodem, die jaar in jaar uit kan blijven produceren, ook bij tijdelijke droogte of overvloedige neerslag.” (5)

Greet Goverde van Platform Aarde Boer Consument zegt: “De beste garantie voor voedselzekerheid is de producent een eerlijke prijs te betalen. Dan kan het voedsel duurzaam geproduceerd worden daar waar het nodig is,  en gaat er weer in de landbouw geïnvesteerd worden.”

In het deze week verschenen rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA) wordt de intensieve GGO productie vergeleken met agro-ecologisch methodes die door steeds meer boeren in het Zuiden toegepast worden. Het agentschap concludeert verder dat de risico’s van genetisch gemanipuleerde organismen (GGOs) steeds worden onderschat, terwijl de voordelen ervan worden overschat. (6)

Prinses Máxima opent de conferentie in het Hilton. Er wordt veel landbouwgif gespoten op de ruim 20 miljoen hectare sojaplantages in haar geboorteland Argentinië. De lokale bevolking ondervindt hiervan de schade aan hun gezondheid. De ‘sojawoestijn’ leidt tot ontbossing, vervuiling van water, uitgeputte gronden,  conflicten over land en meer armoede. (7) Flip Vonk van ASEED Europe, een milieuorganisatie in Amsterdam, zegt : “Het is ronduit ironisch dat  prinses Máxima zich leent voor het opluisteren van deze conferentie. Als Argentijnse weet zij als geen ander  welke schade de praktijken van bedrijven als Monsanto en Cargill kunnen toebrengen aan mens en milieu.”

Voor meer informatie:
Nina Holland, Corporate Europe Observatory, 06-30285042
Greet Goverde, Platform Aarde Boer Consument, 024-3443678
Flip Vonk, ASEED Europe, 020-6682236

Ondertekenende organisaties:

Corporate Europe Observatory (CEO)
Platform Aarde Boer Consument
ILEIA – Centre for learning on sustainable agriculture
Transnational Institute (TNI)
ASEED Europe
Voor Mondiale Duurzaamheid
Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)
Burgers voor gentechvrij voedsel Nijmegen
Groene Ruimte Maken
Slowfood Amsterdam
Gevoel voor Humus
TEAM Ecosys
Stichting OtherWise
Gifsoja.nl
Supermacht.nl

Noten:

(1) The Nine Billion Question:
http://www.saiplatform.org/uploads/Modules/Library/Economist%20Special%20Report%20on%20Food%20Security%20FEB26.pdf

(2) Agenda:
http://cemea.economistconferences.com/event/feeding-world-2013/ftw-europe-agenda
Kosten voor een deelnemer: € 1600.
Sprekers:
http://cemea.economistconferences.com/event/feeding-world-2013/ftw-europe-speakers#.ULKgDRzept0

(4) Landbouw verantwoordelijk voor uitstoot van broeikasgassen:
http://www.worldwatch.org/files/pdf/Livestock%20and%20Climate%20Change.pdf

(5) Het kan ook anders, bijvoorbeeld:
http://independentsciencenews.org/un-sustainable-farming/how-millions-of-farmers-are-advancing-agriculture-for-themselves/

(6) http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/the-cost-of-ignoring-the

(7) Zie bijvoorbeeld de video Growing Doubt van Greenpeace, over de ervaring van boeren in de VS met Monsanto’s gifresistente gewassen: http://www.youtube.com/watch?v=CNxhw2jiDtA