Vonnis inzake illegaal gentech-promotieveld in Wetteren heeft orgastisch ondertoontje

24 september 2013

Patattenproces: Voorwaardelijke celstraffen voor het rooien van illegale GGO aardappelen.*
Dendermonde 1Dendermonde2
Dendermonde, 24 september 2013

Het kan bijna niet anders of de rechter in Dendermonde is tijdens de uitspraak in de zaak van de alternatieve aardappelrooiers behoorlijk opgewonden geraakt, over een rechtsgang waarbij bananen zich recht en aardappelen zich kubistisch moeten voelen. Zij maakte vandaag het vonnis bekend in de zaak tegen de 11 activisten die terechtstonden omwille van hun deelname aan de actiedag tegen genetisch gemanipuleerde aardappelen in Wetteren op 29 mei 2011.

Zij veroordeelde de activisten voor ‘bendevorming’, ‘vernieling’, en ‘weerspannigheid’ met straffen tussen de 3 en 6 maanden voorwaardelijk, geldboetes en een schadevergoeding.

Bij het horen van de uitspraak voelden de beklaagden zeker enige opluchting, omdat effectieve gevangenisstraffen van de baan zijn. Maar deze veroordeling is vooral een gevaarlijk precedent voor iedereen die de vrijheid van meningsuiting belangrijk vindt. Nooit eerder werden milieu-activisten in Belgie veroordeeld voor bendevorming. Er zal dan ook zeker beroep aangetekend worden tegen deze uitspraak.

“De veroordeling tot bendevorming staat in geen verhouding tot het uittrekken van een aantal aardappelen in een omstreden promotieveld voor GGOs” zei Barbara van Dijck, één van de beklaagden. “De actie had tot doel een maatschappelijk probleem zichtbaar te maken. En trouwens, het ging om een veld waarvan de vergunning achteraf door de rechtbank illegaal verklaard is.”

‘Als de rechter kijft en slaat, krijgt de rechtsstaat klappen’

Dendermonde2“Door de actievoerders te criminaliseren en hen zwaar te straffen, leidt men de aandacht af van de grond van de zaak : de introductie van genetisch gemanipuleerde organismen in de landbouw”, zei François de Saint-Georges, een andere beklaagde. “De voornaamste doelstelling van GGO’s is dat het toelaat om zaaigoed in handen te geven van multinationale bedrijven en daarmee voedselsoevereiniteit onmogelijk maken. Bovendien zijn ze ongewenst door een groot deel van de bevolking en houden ze onnodige risico’s in voor het milieu en de gezondheid. En dat terwijl we weten dat er voldoende manieren zijn om wereldwijd gezond voedsel te verbouwen zonder GGO-gewassen.”

De elf activisten en hun advocaten laten het er niet bij zitten en beraden zich op de volgende stap. “De uitspraak is op zich contradictorisch, waar men voor zeer ernstige misdrijven (bendevorming) puur symbolische straffen uitspreekt », zegt advocate Mieke van den Broek. Eerder toonden juristen al aan hoe absurd deze zaak is. (1)

Bart Staes, lid van het Europees Parlement voor Groen en een van de vrijwillige verschijners in dit proces reageerde: “Dit is een zeer gevaarlijk precedent, en slecht voor de democratie, om deze groep mensen te veroordelen voor bendevorming. Zo zullen in de toekomst ook akties van andere sociale bewegingen zoals de vredes-, milieubeweging en de vakbonden gevaar lopen.”

De rechter heeft het verzoek van deze honderd mensen, die ook berecht wilden worden, niet ingewilligd. Maar zij zullen de 11 van Wetteren blijven steunen, en ook op andere manieren hun verzet tegen de gang van zaken laten blijken.

Het ontbrak aan een publiek debat over de nood en wenselijkheid van GGOs, en dankzij deze actie is die eindelijk opnieuw aangezwengeld. Meer en meer mensen vormen een opinie en nemen positie in. Het gaat duidelijk om een maatschappelijke kwestie die te belangrijk is om uitsluitend in de handen van technisch experts te laten. Onlangs nog toonden choreografe Anne Teresa de Keersmaecker en schrijver Jeroen Olyslaegers aan dat de rol van wetenschappelijk onderzoek in het streven naar een duurzame landbouw iedereen aanbelangt. De Keersmaecker reageerde op de uitspraak: “De misdaad van Barbara Van Dyck en haar mede-actievoerders bestaat erin dat ze hun mening geuit hebben. Ik vind het onaanvaardbaar dat mensen die de moed hebben publiek actie te ondernemen en vragen te stellen over issues die de gezondheid van ons en onze kinderen aanbelangen, nu als bendelid veroordeeld worden. In onze maatschappij waar grote industriële groepen op een verdoken en vaak perfide wijze het beleid en de publieke opinie manipuleren, is het van het grootste belang
dat openbaar en democratisch protest mogelijk blijft. In een rechtstaat zou ook die tegenstem zich beschermd moeten weten.”

De actievoerders kunnen intussen ook op brede internationale steun rekenen, onder meer nog van Vandana Shiva, wereldbefaamd onderzoekster en activiste uit India. Ze moedigde de veldbevrijders aan om actie te blijven voeren tegen een ondemocratische en onrechtvaardig agro-industrieel landbouwmodel. Beluister haar boodschap
hier https://vimeo.com/75279203

Ondanks de weerstand van vele mensen en organisaties gaat de Vlaamse overheid door met de promotie van genetische gemanipuleerde organismen door het opzetten van nieuwe veldproeven. Het gaat om een driejarige proef met GG-mais (2012-2014) en mogelijk ook een zevenjarige proef met GG-populieren die zou starten in 2014.

Perscontact: 0485 – 487575

(1)
www.legalworld.be/legalworld/Als-de-rechter-kijft-en-slaat-krijgt-de-rechtsstaat-klappen.html?LangType=2067&utm_source=LegalWorld.nl&utm_medium=Ezine&utm_campaign=Ezine%202013.03.28
<http://www.legalworld.be/legalworld/Als-de-rechter-kijft-en-slaat-krijgt-de-rechtsstaat-klappen.html?LangType=2067&utm_source=LegalWorld.nl&utm_medium=Ezine&utm_campaign=Ezine%202013.03.28>

Ons oorspronkelijk bericht vindt u nog hieronder:

Dinsdag 28 mei 2013 diende in Dendermonde het proces te tegen ʻde elf van Wetterenʼ. Zoʼn 2 jaar eerder waren deze elf mensen er in geslaagd over een hek te klimmen van het aardappelproefveld in Wetteren waar gentechaardappelen getest worden in het open veld. Eenmaal binnen de hekken konden de gentechplanten worden uitgerukt en de ʻaardappelruilʼ kon beginnen: biologische aardappelen werden massaal over de hekken gegooid.

Uiteindelijk werden elf actievoerders van de honderden aanwezigen opgepakt en o.a. beschuldigd van bendevorming. Straffen dreigen van 8 maanden gevangenisstraf en boetes van €200.000 per persoon. Europees parlementslid Bart Staes kreeg drie minuten om een betoog te houden in naam van de ʻvrijwillige verschijnersʼ, 91 mensen die zich vrijwillig hebben opgegeven als lid van diezelfde ʻbendeʼ, de Field Liberation Movement. ‘Al 25 jaar ijver ik voor eerlijke en gezonde voedselproductie. De consument moet het recht behouden om te kunnen kiezen voor GGO-vrije voeding. Het gebruik van GGO’s in het open veld besmet niet alleen de bio-landbouw maar ook de gangbare landbouw. De veldproef nam ook onnodige risco’s en had niet de unanieme goedkeuring gehad van de bioveiligheidsraad,’ aldus Staes. ‘Ik sta hier vooral omdat het feit dat deze mensen veroordeeld zijn als een criminele bende mij diep getroffen heeft . Wat ze gedaan hebben is het uitoefenen van hun burgerrechten. In een democratie moet er ruimte zijn voor dissidente stemmen. Vandaag veroordeelt men de aardappelactivisten, morgen de feministen, en binnenkort misschien mensen van een vakbond.’

Toen de advocaten van de FLM vroegen 3 experts te laten getuigen ter ondersteuning van hun verdediging chanteerde de ʻburgerlijke partijʼ (met o.a. de universiteit van Gent) de rechter met een lijst van 181 wetenschappers die ze zou oproepen als de 3 zouden worden toegelaten. De 3 getuigen werden niet gehoord maar aan het eind van het proces mochten de elf beklaagden wel zelf nog het woord voeren. Na de saaie, vanaf de publieke tribune moelijk te horen rechtszaak, gebeurde er ineens iets bijzonders: mensen die recht uit hun hart spraken. Alsof de zon plotseling met al haar warmte doorbrak!
De uitspraak is op 25 juni.