Gemeente Zwolle gaat koersen op gentechvrij/gentech-verantwoord

27 mei 2014

De Zwolse Mars tegen Monsanto van 24 mei 2014 krijgt ook een vervolg in de gemeentepolitiek. Zwolle gaat aan de slag met een voorstel om op een verantwoorde wijze met gentechnologie om te gaan. De motie ‘Zwolle Gentechvrij/Gentech-verantwoord’ van GroenLinks met die opdracht werd maandagavond unaniem aangenomen.

Ook in Zwolle zijn mensen meer en meer bezorgd over genetische manipulatie van landbouwgewassen, over de toenemende macht van gentechbedrijven. En over de risico’s voor mens en natuur. Dit bleek ook bij het burgerinitiatief de Zwolse Mars tegen Monsanto op zaterdag 24 mei. De aangenomen motie vraagt om in overleg met inwoners na te gaan welk beleid tegemoet kan komen aan deze zorgen. Voorbeelden zijn de Gentechvrije gemeenten en regio’s die er al zijn. Met de uitkomsten van het onderzoek, via het gevraagde voorstel, kan de gemeenteraad bepalen hoe Zwolle verder op verantwoorde wijze met dit thema omgaat.

De motie:
De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op 26 mei 2014,
overwegende dat:
-Veel Zwolse inwoners zich zorgen maken over gentech, patentering van zaden, zoals ook bleek bij het burgerinitiatief de Zwolse Mars tegen Monsanto op 24 mei 2014
-De werkwijze van bedrijven als Monsanto meer en meer weerstanden oproept.
– Gentechnologie, ‘het ‘sleutelen’ aan DNA, onder andere door oncontroleerbare verspreiding volgens velen een bedreiging vormt voor gangbare gewassen en natuurlijke flora en fauna.
-Er ook signalen zijn dat er risico’s zijn voor de gezondheid van mensen.
-Raad en college ambities hebben rond biodiversiteit en om inwoners meer invloed te geven op het gemeente beleid.
-Nijmegen, Culemborg en onlangs ook de provincie Friesland zich ‘Gentechvrij’ hebben verklaard.
-Inmiddels al meer dan 450 regio’s in Europa besloten hebben ‘Gentechvrij’ te zijn.
-Onderzoek vanuit de Wereldbank aangeeft dat duurzame landbouw (gentechvrij) de wereldwijde voedselcrisis kan oplossen.
-‘Gentechvrij’ (zoals het begrip elders wordt gehanteerd) onder andere concreet gemaakt kan worden door bij aanpassingen en actualisaties van bestemmingsplannen op te nemen dat het verbouwen van genetisch gemanipuleerde gewassen niet is toegestaan.

van oordeel dat:

-Zwolle duurzaamheid en ecologisch groenbeheer hoog in het vaandel heeft staan.
-Er discussie/ onderzoek wenselijk is hoe Zwolle op verantwoorde wijze met gentechnologie kan omgaan.
-‘Gentechvrij’ een signaalfunctie heeft : de boeren én de natuur willen beschermen tegen verontreinigende effecten van gentechlandbouw, die kunnen optreden zonder keuzevrijheid van benadeelden.

verzoekt het college om:

-In overleg met betrokken inwoners een voorstel uit te werken om Zwolle op een verantwoorde wijze met gentechnologie te laten omgaan.
-Dit thema ook op de agenda te brengen in Regio Zwolle.

Fractie GroenLinks
Michiel van Harten
Patrick Rijke
Bijan Moshaver

Bron: weblogzwolle.nl

Namens de gentechvrije Burgers van Nijmegen van harte gefeliciteerd, Michiel, Patrick en Bijan!