Het Ministerie van VROM heeft alweer enige tijd geleden een kaart laten ontwerpen waarop de argumenten van consumenten voor en tegen gentech overzichtelijk zijn weergegeven. Wij zijn heel erg dankbaar dat VROM dit voor ons als consumenten heeft willen doen. Het eigenlijke denkwerk is gedaan door een panel waarin niet alleen wetenschappers, belangenorganisaties, boeren(organisaties) en (gentech-)bedrijven, maar gelukkig ook nog consumenten hadden plaatsgenomen. Het resultaat (zie hieronder links) is gepubliceerd door De Argumentenfabriek, een bedrijf dat -de naam zegt het al- in opdracht van derden argumenten fabriekt.

Bij nadere beschouwing blijkt er echter nog wel wat af te dingen op de Argumentenkaart van VROM. Vandaar dat de werkgroep Burgers voor gentechvrij voedsel heeft gemeend met een alternatief te moeten komen, in de vorm van een Amendementenkaart (rechtsonder).  Zoals misschien al wel te verwachten was, is de Amendementenkaart heel wat groter uitgevallen dan zijn broertje van VROM. De werkgroep bestaat nu eenmaal uit consumenten die heel wat op te merken hadden over de voor- en tegenargumenten vermeld op de Argumentenkaart. Rechts op de Amendementenkaart vindt u de argumenten die naar de mening van de werkgroep werkelijk hout snijden in het debat over genetische modificatie van landbouwgewassen. Links op de kaart staat het commentaar dat de werkgroep verzamelde over de argumenten die VROM ten gunste van genetische modificatie heeft opgevoerd op de Argumentenkaart.

Oorspronkelijke argumentenkaart van VROM (klik op de afbeelding + zoom)
Amendementenkaart (klik + zoom)
VROMHebt u geen Acrobat Reader? Probeer dan deze link Amendementen