Categorie: Genetische manipulatie

Genetische manipulatie bij dieren

Genetische manipulatie bij gewassen is wijd gekend, maar bij dieren staan mensen er niet zo bij stil. Toch zijn ook de meest courante rassen van veedi

adam

De nadelen van GGO’s

Tegenover elk pro-GGO argument staat ook een mogelijk nadeel. Dit zijn de belangrijkste argumenten tegen GGO’s:

Resistentie. Dat GGO-gewassen resiste

adam

De voordelen van GGO’s

GGO’s hebben wel degelijk (theoretische) voordelen. Dit zijn de belangrijkste argumenten die gentech bedrijven gebruiken:

Resistentie. GGO’s zijn vaa

adam