Tot op heden zijn er niet overmatig veel voedingsmiddelen waarop expliciet wordt vermeld: “geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja/mais/bacteriën/etc./etc.” Dat is niet toevallig. Producenten van voedingsmiddelen weten heel goed dat mensen, als het puntje bij het paaltje komt, genetisch gemodificeerd voedsel toch liever laten staan. Want het blijft een bepaalde angst oproepen.

Eerder was GM-etikettering alleen verplicht voor producten die gemodificeerd eiwit of DNA konden bevattten. In 2004 stelde de Europese Commissie echter verplicht dat een voedingsmiddel met een plantaardig ingrediënt dat genetisch gemodificeerd is, als zodanig herkenbaar moet zijn *). En pas recent, in juli 2011, is de etiketteringskwestie geregeld op het niveau van de Verenige Naties.

Waarom alleen plantaardige ingrediënten zult u vragen?
Wel, oorspronkelijk was het ook de bedoeling om meer soorten ingrediënten op de verpakking te vermelden, maar de producenten, bv. van genetisch gemodificeerde bacteriën, wisten dat te voorkomen. Dat was wel even opgelucht ademhalen! Stel je voor dat consumenten de mogelijkheid hadden gekregen om te kunnen kiezen voor producten zonder gentech!

Belangrijkste gevolg van de etiketteringsverplichting was dan ook, dat genetisch gemodificeerde gewassen sindsdien in Europa voornamelijk als veevoer worden toegepast, terwijl andersoortige gg-ingrediënten nog wel zonder problemen in menselijk voedsel kunnen worden verwerkt,  omdat dat niet op het etiket vermeld behoeft te staan en de producent dus geen extra risico loopt. Men kan dan denken aan producten die met genetisch gemodificeerde bacteriën of enzymen worden gemaakt, zoals vitaminen, suikers, insuline, alcohol en gist.
In 2004 ontstond dus een belangrijk verschil tussen het Amerikaanse en het Europese continent: in Amerika blijven fabrikanten ongehinderd plantaardige gg-ingrediënten in voedsel toepassen, terwijl die component  in Europa nu voor een belangrijk deel achterwege blijft.

Voor vlees en zuivel is er niets veranderd: aan beide zijden van de oceaan geldt er geen etiketteringsverplichting voor producten afkomstig van dieren grootgebracht op genetisch gemodificeerd voer. De cijfers in Nederland spreken voor zich: ondertussen is 95,7% van de melk, 98,4% van de kaas en 97,8% van het vlees geproduceerd met gg-veevoer (cijfers van minister Verburg, in antwoord op Kamervragen).

Hoewel de meeste gegevens niet van zeer recente datum zijn, hebben wij hieronder toch een overzicht gemaakt van wat er bekend is over genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen. Klikt u daarvoor hieronder, op de foto, om het pdf-bestand te downloaden. Voor een beschouwing van de Stichting Genethica klikt u hier.

*) een vermelding op het etiket is verplicht, als meer dan 0,9% van een plantaardig ingrediënt genetisch gemodificeerd is. Dierlijke of bacteriële producten zijn hiervan vrijgesteld.
Of de Nederlandse of Europese overheden nauwgezet controleren op gentech-ingrediënten is niet bekend; je hoort er niets over.
Voedingswaren