picweedHet aantal onkruiden dat resistent wordt tegen (te) vaak gebruikte bestrijdingsmiddelen neemt gestaag toe. We praten dan vooral over herbiciden op basis van glyfosaat. Ook de snelheid waarmee onkruiden resistent worden neemt toe. Stratus*) rapporteert in de VS een toename van 25% in 2011 en 51% in 2012.  Dat komt overeen met 34% van de boeren die in 2011 te maken heeft met glyfosaat-resistentie en 49 % in 2012. Voor de staat Georgia is dat zelfs al 92% in 2012.
Het totaaloppervlak met glyfosaat-resistente onkruiden nam in 2012 in de VS toe tot zo’n 61,2 miljoen acres (in hectaren: 24,8 miljoen).
Het aantal boeren met verschillende resistente onkruiden nam in de VS toe van 12% in 2010, via 15% in 2011 tot 27% in 2012.

Het oprukkende ‘pigweed’ bijvoorbeeld heeft in een aantal staten in Amerika (Arkansas, Georgia, North and South Carolina, Tennessee, Kentucky en Missouri) al meer dan een miljoen hectare landbouwgrond bestemd voor katoen en sojabonen onbruikbaar gemaakt. Alleen al in 2007 zijn daar 10.000 hectares bijgekomen. Het probleem is dat de stengels van de super-onkruiden zo dik en hard zijn dat machines erop stuk gaan. Het gevolg daarvan is dat de boeren eigenlijk maar twee alternatieven hebben: of het onkruid met de hand verwijderen, of het land gewoon aan zijn lot overlaten. Dat laatste gebeurt in de meeste gevallen. Monsanto zegt daarover dat de schuld bij de boeren ligt: die spuiten teveel. Het is een van de typische Monsanto-trekjes: die domme boeren doen het altijd verkeerd. De vraag of het inbouwen van resistenties tegen herbiciden niet oneindig veel dommer is, wordt wijselijk niet gesteld. Monsanto gebruikt liever een vervangend middel voor Roundup (o ja, en ontwikkelt natuurlijk ook het bijbehorende nieuwe gg-gewas, dat spreekt vanzelf, want het geld moet blijven rollen). Volgens Monsanto duurt het nog wel tot 2015-16 voordat er nieuwe spullen op de markt zijn. Wat een hopeloze stommiteit, om door te blijven gaan met dezelfde methodiek, terwijl allang aangetoond is dat die niet werkt en ons milieu bovendien nog onomkeerbaar verziekt!

*) Stratus Glyphosate Resistance Tracking study. Zie ook http://farmindustrynews.com