Resistentie van bacteriën tegen antibiotica trekt nu Chinaal een belangrijke wissel op de gezondheid van de mens en dat wordt wereldwijd alleen maar meer.
Terwijl synthetisch samengestelde gen-constructen uiterst waardevolle hulpmiddelen zijn gebleken bij de medische gentechnologie, vertegenwoordigen bacteriën waarin ze zijn ingebouwd eenmaal buiten het laboratorium een onbekend risico. Bacteriën verontreinigd met antibiotica-resistente genen uit deze (synthetische) categorie kunnen in de mens een onverwachte bron van antibiotica-resistentie gaan vormen. De MRSA-bacterie geeft een sprekend voorbeeld van antibiotica-resistentie die door bacteriën op de mens wordt overgebracht.

In een Chinese studie werden ampicilline  producerende bacteriën onderzocht, afkomstig uit 6 Chinese rivieren waar menselijke activiteiten plaats vinden. Daarbij werden PCR- en qPCR-technieken (quantitative Polymerase Chain Reaction) toegepast als methodiek om een synthetisch gen aan te tonen (blá), dat codeert voor β-lactam antibioticum-resistentie. Verschillende blá-concentraties werden in alle 6 rivieren aangetroffen, maar de hoogste niveaus kwamen voor in de Parelrivier en de Haihe.

Om de resultaten te valideren werd DNA van de E. coli-bacterie uit menselijke stofwisselingsproducten uit de buurt in contact gebracht met de riviermonsters. Van de 205 monsters waarin vervolgens ampicilline-resistentie was geconstateerd, bleek 27,3 % het blá-gen te bevatten, op basis van een PCR-bepaling. Met sequencen werd de herkomst van de synthetische blá-sequenties vastgesteld. Bovendien werden met de Kirby-Bauer disc-diffusion test de ampicilline-resistente functies van de bacteriële plasmiden verder bevestigd. Met name het resistentie-spectrum van de bacteriën uit de Parelrivier en de Haihe had zich uitgebreid naar cephalosporine-antibiotica van de 3e en 4e generatie, terwijl dat voor de andere rivieren voornamelijk 1e en 2e generatie cephalosporines betrof.

“This study not only reveals environmental contamination of synthetic plasmid vector-sourced blá-drug resistance genes in Chinese rivers, but also suggests that synthetic plasmid vectors may represent a source of antibiotic resistance in humans”, zo eindigt de samenvatting van dit artikel. Hetgeen zoveel wil zeggen als: Chinese rivieren bevatten niet alleen bacteriën met blá-genen van synthetische herkomst, maar deze bacteriën kunnen ook de bron vormen van waaruit antibiotica-resistentie wordt overgebracht op de mens” . Voor de complete tekst klik op artikel .

Noot van de werkgroep: het moge duidelijk zijn dat antibiotica-resistentie niet alleen via het water maar ook via de bodem kan worden overgebracht op de mens. Of de bacteriën afkomstig zijn van dierlijke mest of van resten van genetisch gemodificeerde gewassen maakt daarbij geen wereld van verschil uit.