Hieronder de bijdrage van Diederick Sprangers van Stichting Genethica aan de inspraak(Burger)ronde op 22 juni inzake het Burgerinitiatief  ‘Nijmegen gentechvrij’

Goedenavond –
Ik ben zelfstandig adviseur (gevestigd in Nijmegen) voor duurzame productie en consumptie. Mijn voornaamste activiteit, waar ik al 13 jaar aan werk, is bedrijven en instellingen te helpen “helder te denken over gentech in voedsel en landbouw”. Ik ondersteun dit Burgerinitiatief van harte. Het belang van een gentechvrije zone ligt mijns inziens in de volgende vijf punten:

1. Als gentechgewassen in de open lucht geteeld worden, is besmetting van gentechvrije gewassen onvermijdelijk.

2. De gentechbedrijven eisen ook de eigendom van besmette gewassen op via hun patenten op de genen. Dit brengt boeren in de problemen.

3. De wetgeving en het beleid van de EU en die van Nederland houden de besmetting van gentechvrije landbouw niet tegen. Daarom moeten de steden en regio’s dit doen. De Europese wetgeving laat hier ook enige ruimte voor, maar niet veel. Alle overheden en bedrijven hebben hier een verantwoordelijkheid, maar velen schrikken ervoor terug om zich er een eigen oordeel over te vormen en praten de zaadbedrijven na.

4. Gentechgewassen lossen de problemen van de landbouw niet op, maar maken ze groter. Pesticiden hebben in het verleden ook dit fenomeen vertoond, en gentech levert tot nu toe vrijwel uitsluitend twee toepassingen die om pesticidegebruik draaien. Ik ben in 1983 afgestudeerd op de techniek waarmee nu planten genetisch gemodificeerd worden. Toen al beloofde men toepassingen die de honger echt de wereld uit zouden helpen. Ze zijn er nu nog niet en de honger is toegenomen. Honger lossen we niet op met meer techniek.

5. Gentechgewassen vertonen ongewenste neveneffecten. Zo zijn de stengels van een bepaalde gentechmaïs (Bt-maïs) houtiger en trekt deze maïs meer bladluizen dan gewone maïs. De bekende “Roundup Ready” gentechsoja heeft vaker roest (een schimmelziekte) dan gewone soja. Wij krijgen ook het ingebouwde Bt-insecticide op ons bord – of vooral ons vee krijgt het momenteel te eten. Maar het veiligheidsonderzoek voor de toelating blijft beperkt tot labtests. Een heel klein aantal proeven waarbij het daadwerkelijk aan dieren is voorgezet, lijkt erop te wijzen dat er orgaan- en bloedschade optreedt. In de praktijk wordt niet onderzocht of gezondheidsproblemen gerelateerd zijn aan toegelaten gentechvoedsel, maar een aantal incidenten bij mens en dier wijst erop dat er toch wat aan de hand is – van schijnzwangerschappen bij varkens tot overlijden – bij mens en dier.

Als het werkelijk zo staat, waarom hebben de EU en de regering dit dan goedgekeurd? Omdat ze niet zelf nadenken, maar de oren laten hangen naar de industrielobby – m.n. PRRI (Piet van der Meer) in Nederland. Deze en andere industrielobbyisten hebben veel meer toegang tot onze regering en de Europese Commissie dan de maatschappelijke beweging heeft.

Ad 1. Dit kan gebeuren via gentechzaad, -stuifmeel of pootgoed. Gentechlandbouw vindt in Europa relatief nog nauwelijks plaats, maar dreigt wel serieus op gang te komen. Biologische boeren raken hun certificatie kwijt als hun gewassen met gentech besmet zijn – zoals in Spanje al gebeurd is.

Ad 2. In Canada is de besmetting van koolzaad zover gevorderd, dat er in het hele land geen gentechvrij koolzaad meer geteeld kan worden.

Ad 3. De Duitse biologe Christine von Weizsäcker schetste de oppervlakkigheid van de discussie heel treffend: “Gentech is het antwoord! – Maar wat was de vraag ook weer?”

Ad 5. Zie: www.gentech.nl, pagina’s “Wetenschap”, “Milieu” en “Gezondheid”; en http://nontarget.org.