16 september 2010 in Brussel, en 17-18 september in Gent

6e Conferentie GGO-vrije gebiedenVertegenwoordigers van lokale, regionale en landelijke initiatieven, boeren- en consumentenorganisaties en kritische wetenschappers waren op 16 september 2010 te gast bij de Groene fractie van het Europese Parlement in Brussel. Aansluitend daaraan werd op 17 en 18 september voor de 6e maal de Conferentie van Europese GGO-vrije regio’s gehouden, ditmaal  in Gent. Doel van de conferentie was het voeren van een discussie over strategieën en campagnes waarmee een GM-vrije landbouw en voeding tot stand gebracht zou kunnen worden. Er stonden zo’n 300 participanten op de deelnemerslijst, die afkomstig waren uit alle EU-lidstaten, aangrenzende Europese landen en uit India, Kenya, de Verenigde Staten, China en Japan.

Nieuwe strategieën van de biotechindustrie
De nieuwe EU-commissaris John Dalli, die door EU-president Barroso als enige is aangewezen om besluiten over GGO-zaken te nemen, sprak als eerste op de conferentie. Hij begon recentelijk zijn ambtstermijn met het toelaten van de genetisch aangepaste BASF-aardappel Amflora. Dit tegen de wil van van EU-landen zoals Hongarije, Oostenrijk en Luxemburg, en ondanks bezwaren uit de hoek van de onafhankelijke wetenschap. Toch zal Dalli ook proberen de weg vrij te maken voor de introductie van veel meer genetisch gemodificeerde gewassen, zoals  nieuwe maïsrassen, naar verwachting al dit najaar. Daarnaast zal het strenge verbod op ongeautoriseerde gg-gewassen in de praktijk worden losgelaten. De Commissie zal verder voorstellen dat de afzonderlijke lidstaten wordt “toegestaan” -met heel weinig speelruimte- de teelt van de in de EC toegelaten gg-gewassen in eigen land alsnog te verbieden. Ook zal de drempelwaarde voor ‘onvoorziene en technisch onontkoombare’ besmetting van regulier zaad worden gelegaliseerd. Hierdoor wordt een GM-vrije teelt vrijwel onmogelijk.

Europese regio’s organiseren zich in Brussel
Een ruime meerderheid van de Europese burgers geeft de voorkeur aan gezonde, GGO-vrije voeding. Op  de conferentie werd besproken hoe Europese burgers zich kunnen organiseren, hun activiteiten kunnen coördineren en hoe zij in Brussel hun stem zodanig kunnen laten horen dat er rekening met hen wordt gehouden. Georganiseerde Europese burgers kunnen tegenwicht bieden aan de lobby van biotechbedrijven en de verdeel-en-heers-politiek omzeilen die door de EC steeds opnieuw werd toegepast op nationale organisaties. Als eengezind blok kunnen zij de vele politici wakker schudden die denken dat sociale en milieubezwaren wel met technische middelen worden opgelost terwijl zij zelf achterover kunnen blijven leunen.

Visies op de toekomst van landbouw en voeding
De wens van veel Europeanen om duurzame en GGO-vrije voeding te kunnen kopen, komt niet alleen voort uit de wens om gezondheidsrisico’s te beperken, maar ook uit de roep om het zelfbeschikkingsrecht op voedsel. Het debat over de hervorming van een Europese landbouwbeleid waarin de garantie op het voortbestaan van een GM-vrije landbouw in het komende decennium mede vorm zou kunnen krijgen, komt nu in een beslissende fase terecht.
Het versterken van duurzame plattelandsontwikkeling waarin kleinschalige landbouw en regionale productie tegen eerlijke prijzen een ereplaats krijgen, is niet te combineren met het concept van de ‘knowledge based bio-economy’ waarin geen plaats is voor de belangen van duurzaamheid, biodiversiteit en de positie van ontwikkelingslanden. Door het gebruik van nieuwe technologieën en effecten van globalisering, kunnen grote multinationals ongehinderd op rooftocht uit in de wereldeconomie en krijgen de boeren door zaadgiganten als Monsanto en voedingsmiddelenindustrie nog slechts de rol van grondstoffenproducent toebedeeld. Patenten op levend materiaal en intellectueel eigendom van gen-sequenties zijn middelen die worden ingezet om dit proces te versnellen. Voeding en biobrandstoffen zijn een speelbal geworden in de handen van speculanten en internationale beursgenoteerde ondernemingen. Boeren en consumenten moeten zich daarom gezamenlijk mengen in de discussie over de herziening van het Europese landbouwbeleid (CAP), die zich nu vooral in achterkamertjes afspeelt, waar multinationals ongestoord naar hartelust kunnen lobbyen. Een grote betrokkenheid van burgers zou het debat democratischer maken en draagt ertoe bij dat de individuele argumenten van de EU-landen beter op hun waarde geschat kunnen worden. Op de conferentie zijn de nodige stappen gezet op weg naar realisatie hiervan.
6e Conferentie GGO-vrije gebieden

www.gmo-free-regions.org