Toen variëteiten van de Bt-mais vanaf 1996 werden goedgekeurd door de EPA (de Environmental Protection Agency in de VS), was natuurlijk duidelijk dat het Bt-toxine (een eiwit geproduceerd door het  Cry1Ab-gen dat in gg-gewassen wordt ingebouwd om insecten onschadelijk te maken) ook de voedselketen zou infiltreren. Men dacht daar echter niet zo veel van, want alle eiwitten zouden immers in het menselijke spijsverteringssysteem worden afgebroken tot de onschadelijke bouwstenen waaruit ze zijn opgebouwd: de aminozuren.

BabyDie veronderstelling is nu wel ongeveer ontzenuwd, door een studie van het Sherbrooke University Hospital in Quebec (Canada) waarin significante concentraties van het Bt-toxine werden  aangetroffen in het bloed van een groep zwangere vrouwen uit de voorsteden van Quebec, en hun ongeboren kinderen. In de groep van 30 zwangere vrouwen werd het bij 93% aangetroffen, en bij 80% ook in de navelstreng. Dat laatste getal geldt dus ook voor de foetus. Daarnaast werd het toxine, evenals 3MPPA [3-methylphosphinicopropionic acid], het belangrijkste afbraakproduct van glyfosinaat, in een controlegroep van 39 vrouwen bij 67% van hen aangetroffen. http://www.ncbi.nlm.nih.gov De implicaties van dit bericht zijn aanzienlijk, want de bewijslast dat de insecten- en gewasbestrijdingsmiddelen uit de gentechlandbouw (mede)verantwoordelijk zijn voor de toename in gezondheidsklachten die optreedt sinds de introductie van gg-gewassen, wordt hiermee veel sterker. Zie ook http://www.thegreenpages.com.au. Wat hiermee ook duidelijk wordt, is dat de claim van gentechnologen dat gg-gewassen zo veilig zouden zijn omdat er veel meer tests op zijn uitgevoerd dan op reguliere gewassen, geen stand houdt. De claim mag dan als simpel feit juist zijn, maar snijdt verder geen hout omdat er meestal niet bij verteld wordt wat in die tests precies is onderzocht.
Dat er tot op heden nog zo weinig  resultaten van officieel onderzoek naar gezondheidsschade door het eten van gg-voedsel beschikbaar zijn, is geen gevolg van de afwezigheid van gezondheidsschade, maar van de afwezigheid van het gerichte onderzoek daarnaar, onder bevolkingsgroepen die gg-voedsel consumeren.
Dat de eerste resultaten van dergelijk onderzoek uit Canada komen is niet zo’n grote verrassing, als men bedenkt dat genetisch gemodificeerd voedsel in Canada en de VS al decennia lang algemeen mag worden verkocht zonder dat dit op het etiket vermeld behoeft te worden. Het wachten is nu op vergelijkbaar onderzoek in de VS.

Het is schokkend om te constateren dat er in de VS en Canada al zo lang gg-voedsel wordt gegeten, terwijl er nu pas aanstalten worden gemaakt om eens wat systematischer te gaan onderzoeken of de consumptie van gg-voedsel misschien ook schadelijke effecten heeft. Zeker wanneer men zich realiseert dat al sinds jaar en dag bekend is wat een gg-dieet met zoogdieren doet (Dr. Arpad Pusztai!) is de afwezigheid van epidemiologisch onderzoek een aanfluiting. De Japanners zeiden het jaren geleden al tegen de VS: ‘Wij zullen jullie kinderen in de gaten houden’. Het moment dat het deksel van de beerput afgaat lijkt nu dichterbij te komen: de reeds bestaande statistische relatie tussen het geconsumeerd volume ggg’s en de hoeveelheid optredende gezondheidsklachten in Noord-Amerika staat op het punt een causale relatie te worden. Het is zeer waarschijnlijk dat artsen in de VS en Canada de bijbehorende ziektebeelden al lang kunnen beschrijven, maar ze moeten nog even op het juiste spoor gezet worden.

PS. Vraagje van de werkgroep: Hoe gaan de gentech-multinationals hier nu op reageren: door te stellen dat de aanwezigheid van toxines in het bloed nog niet hoeft te betekenen dat er gezondheidsschade optreedt bij mensen? En zouden ze bereid zijn 1e, 2e en 3e generaties van ggg-gebruikers te onderzoeken op gezondheidsschade zonder de onderzoeksgegevens te manipuleren? We weten uit zoogdier-proeven dat het in de 2e en 3e generatie pas echt fout gaat. We zijn heel benieuwd: misschien dat die gg-gewassen toch niet helemaal zo “wezenlijk gelijkwaardig” aan reguliere gewassen zijn als altijd is beweerd. Of zouden de gentech-multinationals nu gaan bewijzen dat het eten van mais voor het begin van de jaartelling ook al schadelijk was voor de mens en dat de Bt-mais van tegenwoordig dus wezenlijk gelijkwaardig is aan de mais van vroeger?