In een recente wetenschappelijke studie uitgevoerd door Navdanya, de organisatie van mevrouw Vandana Shiva, werd het bodemmateriaal van gebieden in India waar gedurende 3 jaar Bt-katoen was aangeplant vergeleken met aangrenzende velden met niet-gg katoen of andere gewassen. Het onderzochte gebied omvat de regio’s Nagpur, Amravati en Wardha in Vidharbha, met procentueel het grootste aandeel gg-katoen in India en het hoogste percentage zelfmoorden van boeren (4000 per jaar).

De resultaten van deze studie liegen er niet om: in 3 jaar tijd heeft Bt-katoen de populatie van actinomyceten met 17% gereduceerd; actinomyceten zijn bodemorganismen met een vitaal belang voor de afbraak van cellulose en de omzetting in humus.
Bacteriën werden gereduceerd met 14%, de totale microbiële biomassa met 8,9%.
Het aandeel van enzymen van belang voor een vitale bodem bleek drastisch verminderd: zure fosfatase die bijdraagt aan de opname van fosfaat viel terug met 26,6%.
De aanwezigheid van nitrogenase-enzymen die helpen stikstof om te zetten verminderde met 22,6%.

Het bovenstaande betekent dat een decennium lang aanplanten van een genetisch gemodificeerd Bt-gewas zoals Bt-katoen, al kan leiden tot de totale vernietiging van bodemorganismen, een dode bodem achterlatend die geen zelf-regenererend vermogen meer heeft en niet meer in staat is om plantenresten en de omzettingsproducten van plantenwortels te recyclen tot voeding voor een nieuw gewas. Een dergelijke dode bodem is niets meer dan een substraat zoals dat bv. in de glasteelt wordt gebruikt om de planten in te laten wortelen, en dat zeer regelmatig moet worden vervangen omdat het vol zit met afvalstoffen die door de plantenwortels niet kunnen worden opgenomen of onschadelijk gemaakt. Wanneer men nu bedenkt dat landbouwgronden niet even vervangen kunnen worden zoals men een kas-substraat vervangt, wordt duidelijk welke gevolgen het grootschalig toepassen van Bt-gewassen zal hebben op het landbouwareaal dat in de nabije toekomst nog beschikbaar zal zijn voor de wereldvoedselproductie.

De ISAAA staat voor International Service for the Aquisition of Agri-biotech Applications, is gevestigd in de VS en wordt gefinancierd door o.a. Monsanto, Syngenta, Bayer CropScience en Pioneer Hi-Bred. ISAAA beschrijft zichzelf als een non-profit organisatie met als missie “bijdragen aan vermindering van de armoede, door vergroten van gewasproductiviteit en het genereren van inkomen” en het doorgeven van “de verworvenheden van nieuwe biotechnologie in de landbouw aan de armen in ontwikkelende landen.” De ISAAA zet in haar recente uitgave het oppervlak Bt-katoen in India op 7,6 miljoen ha. Dit betekent dat 7,6 miljoen ha bodem op weg is naar afsterven. De invloed van ggg’s op bodemorganismen is niet vaak onderzocht. Dit is een wezenlijke tekortkoming omdat de teelt van Bt-gewassen zoals MON 810 maïs, Bt-katoen of Bt-aubergine ernstige gevolgen blijkt te hebben voor essentiële bodemorganismen.

De Navdanya-studie is de eerste die heeft gekeken naar de lange-termijn invloed van Bt-katoen op de micro-organismen in de bodem en zou regelgevers wereldwijd moeten alarmeren. Tevens wordt ermee aangetoond dat de beweringen van de biotechnologie industrie over de veiligheid van genetisch gemodificeerde gewassen gewoon onwaar zijn. Toch ignoreert de regering van India tot op heden deze onderzoeksresultaten en probeert met veranderde wetgeving goedkeuring te verlenen aan de teelt van Bt-aubergine zonder onderzoek te doen naar de invloed op bodemorganismen. De Europese Commissie probeert druk uit te oefenen op GMO-vrije landen om MON810 in te voeren, ook een Bt-gewas.

Voor een exemplaar van de studie benadert u Mevr. Vandana Shiva,

Navdanya
A-60, Hauz Khas
New Delhi – 110 016
Phone : 91-11-26535422 / 26532124
Email : vandana@vandanashiva.com
Website : www.navdanya.org

Bron van dit bericht: www.i-sis.org.uk