AanpostzegelOp 6 april 2011 werd door de werkgroep Burgers voor gentechvrij voedsel een burgerinitiatief aangeboden met de titel ‘Nijmegen gentechvrij’. Hoewel een burgerinitiatief in Nijmegen slechts 100 handtekeningen vereist, ondersteunden zo’n 4000 -meest Nijmeegse- burgers het initiatief. Hierin wordt de Gemeente Nijmegen o.a. gevraagd een brief naar Den Haag te sturen waarin grote ongerustheid wordt uitgesproken over het toegeeflijke beleid dat in Den Haag en Europa wordt gevoerd met betrekking tot het toelaten van genetisch gemodificeerde gewassen in onze leefomgeving. Een eerste behandeling van het initiatief vond plaats op 22 juni 2011, in de zogeheten Burgerronde en vervolgens, later op de avond, in de Kamerronde van de Nijmeegse gemeenteraad. Voor de volledige tekst van het initiatief klikt u op het maiskolfje rechts.

Op 29 juni 2011 werden alle 4 de punten van het Burgerinitiatief door de Gemeenteraad aangenomen in de Besluitronde. Het aantal handtekeningen onder het initiatief kwam uit op 3849 schriftelijk en 189 via de website.

 Teken ook de petitie aan de Europese Commissie en kijk ook eens naar de andere petities hieronder

ANDERE PETITIES voor een GENTECHVRIJe wereld:
http://www.gifsoja.nl Actie gericht tegen de RTRS, m.b.t. het ‘groenwassen’ van onverantwoorde soja-landbouw in Z-Amerika
http://act.credoaction.com Petitie aan de VS-ministers van Justitie en Landbouw, tegen kartelvorming in de voedselindustrie
http://gentechvrij.petities.nl De Gentechvrije burgers uit Lelystad ageren tegen een gg-vaccin voor de paardenfokkerij
voor gentechvrije rijst
www.no-patents-on-seeds.org Tegen patentrecht op levende organismen en tegen het monopolie-streven van Monsanto c.s.
http://gentech.nl/petities Verschillende petites