De definitieve beslissing over het Burgerinitiatief viel op 29 juni, in de Besluitronde, waar Nijmegen tot onze grote vreugde met 23 stemmen voor en 16 tegen, gentechvrij werd verklaard! Het Burgerinitiatief werd middels een hoofdelijke stemming op alle 4 punten apart door de Raad aangenomen. Voor aanvullende informatie klikt u hier (10 MB pdf). Wij zijn enorm blij met de brede steun die wij mochten ontvangen van SP, PvdA, Groen Links en de VSP. Een prachtig resultaat, waar we mee verder kunnen! Het totaal aantal handtekeningen voor ons Burgerinitiatief bedroeg 3847 schriftelijk en 189 via onze website.

Aanbieding burgerinitiatief

Voorafgaand aan de Besluitronde op 29 juni 2011 werden de ruim 4000 handtekeningen door Luc Buur (links) aangeboden aan burgemeester De Graaf (rechts) en wethouder Van der Meer (midden)

Het duurde wel even voordat de gemeente Nijmegen een brief aan Den Haag stuurde: dat was op 10 oktober 2011. Zie hieronder. Ook het antwoord uit Den Haag liet enige tijd op zich wachten. Op 24 februari 2012 reageerde Staatssecretaris Atsma, mede namens collega Bleker. Die reactie vindt u hier.

Gemeente Nijmegen stuurt tekst Burgerinitiatief na 3 maanden nog naar Den Haag
De gemeenteraad van Nijmegen heeft 29 juni jl. met een ruime meerderheid (23<>16) ingestemd met het burgerinitiatief ‘Nijmegen gentechvrij’. De Raad heeft bij die gelegenheid de 4 punten van het initiatief (zie hierboven) onverkort overgenomen. Onder punt 1 wordt gevraagd de stad Nijmegen gentechvrij te verklaren en daarover een persverklaring uit te geven alsmede een brief te sturen naar (de regering in) Den Haag waarin de bezwaren van Nijmeegse burgers tegen genetisch gemodificeerde gewassen uiteen worden gezet. De tekst van de brief die nu op 10 oktober is uitgegaan is nog iets korter geworden dan de persverklaring en luidt als volgt:Brief Den Haag
“Geachte minister Verhagen,
Onze gemeenteraad heeft op 29 juni 2011 het burgerinitiatief ‘Nijmegen gentechvrij’ aangenomen. Het initiatief werd ondersteund door 4000 handtekeningen van burgers uit Nijmegen. De kern van het burgerinitiatief is dat burgers verontrust zijn over het beleid dat de Europese en sommige nationale overheden voeren over de toelating van genetisch gemodificeerde gewassen (ggg’s) op de Europese markten.

De Nijmeegse burgers willen de landbouw in Nijmegen gentechvrij houden. Onze gemeenteraad verzocht ons om de bezwaren tegen genetisch gemodificeerde gewassen aan u over te brengen. In de bijlage sturen wij u de tekst van het burgerinitiatief. Het burgerinitiatief hebben wij eveneens toegezonden aan de Minister van Infrastructuur en Milieu.
Hoogachtend,
College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester, De Gemeentesecretaris,
mr. Th. C. de Graaf drs. B. van der Ploeg”

Met dank aan RTV Nijmegen voor het ter beschikking stellen van een kopie van de brief. Zie nieuwsitem