ZD YouTube FLV Player

-Coëxistentie en keuzevrijheid-

De Nederlandse overheid gaat er van uit dat coëxistentie, het naast elkaar bestaan van gentechlandbouw

en de traditionele vormen van landbouw, mogelijk is via regelgeving over afstanden.

Er zijn diverse voorbeelden waaruit blijkt dat dat niet werkt: Spanje, Canada, Mexico.

Hoewel het Ministerie van Landbouw er alle vertrouwen in heeft dat het hier wèl zal lukken, zijn ze er toch niet helemaal gerust op.

Hoor wat Jaap Satter, ambtenaar bij LNV, zegt in de documentaire ‘Gen zoekt boer’ ( €7,50 bij A Seed).