De EU gaat verder met haar pro-gentechbeleid. Men doet het voorkomen alsof de lidstaten voortaan zelf mogen beslissen gentechteelt te verbieden. Dat lijkt prachtig, maar het resultaat is precies averechts:

– de redenen om het te verbieden worden aangepakt. Zo mag het niet meer verboden worden om milieu- of gezondheidsredenen

– landen die het juist willen invoeren mogen dat gewoon doen (of een Landbouwminister die in haar eentje  lak heeft aan de bevolking die ze vertegenwoordigt)

– het eindresultaat is dat uiteindelijk ook de landen die het niet willen invoeren besmet zullen raken door gentech-gewassen. Coëxistentieregels werken niet. Besmet stuifmeel stopt niet bij de grens! De voorgehouden keuzevrijheid is regelrecht bedrog. Zet een roker en een niet-roker in één ruimte en vertel ze dat ze allebei de vrijheid hebben om wel of niet te roken!

Hier een interview met Thijs Etty (jurist, docent en onderzoeker VU Amsterdam), TROS Nieuwsshow Radio 1, 17 juli 2010

TROS Nieuwsshow