Deze film is een aanklacht tegen al die mensen en bedrijven die dividend op aandelen zo belangrijk vinden dat ze tegen beter weten in stug doorgaan de natuurlijke hulpbronnen van deze aarde leeg te halen en de biodiversiteit om zeep te helpen zonder zich af te vragen of er voor volgende generaties wel genoeg over zal blijven.

Dezelfde bedrijven die om het hardst roepen dat ze  de wereld zullen voeden zijn in werkelijkheid de grootste boosdoeners bij het vernietigen van kostbare landbouwgronden door die te verzadigen met enorme hoeveelheden bestrijdingsmiddelen waarmee het bodemleven en dus ook de natuurlijke vruchtbaarheid vakkundig wordt uitgeschakeld. En alsof dat nog niet voldoende is patenteren ze zaden van landbouwgewassen omdat ze menen dat ze een tegenprestatie verdienen voor het feit dat ze wat hebben zitten rommelen in het DNA van dat gewas zonder een idee te hebben wat hun ingrepen op termijn voor gevolgen zullen hebben voor milieu, volksgezondheid en biodiversiteit in de landbouw.