Lara Rensen van Radio 1 vroeg een reactie aan Dirk Hart over het van kracht worden van het eerste bestemmingsplan in Nederland dat werd voorzien van een juridisch bindende verbodsbepaling gericht tegen de teelt van gententechgewassen. Op 28 november 2012 werd daarover door Greenpeace een persbericht uitgegeven  .

ZD YouTube FLV Player