Het filmpje op You Tube gaat over de werkelijke kosten van ons goedkope vlees en vertelt hoe mensen in Paraguay verdreven worden van hun land en vervolgens te lijden hebben van het spuiten met Roundup op de velden waar nu soja wordt verbouwd voor het veevoer dat naar West-Europa gaat.

De concentraties Roundup die gebruikt moeten worden stijgen voortdurend door de groeiende resistentie van de onkruiden; de klachten van de omwonenden nemen net zo sterk toe.
Mensen die naast de sojavelden wonen worden steeds agressiever van hun land gegooid als ze niet zelf weggaan.
Er wordt steeds meer oerwoud ontbost voor deze grootschalige sojateelt, die ook grote gevolgen heeft voor het klimaat op aarde. Maar in Nederland bieden grootwinkelbedrijven het ondertussen aan als ‘Responsible’ soja.

VIER KEER HET OPPERVLAK van NEDERLAND wordt in Zuid-Amerika gebruikt om Nederlands vee te kunnen voeren. Maar de situatie in de rest van West-Europa is niet echt veel beter.

De ecologische schade en maatschappelijke ellende die worden veroorzaakt door
– het kaalhalen van oerwoudbos,
– het verjagen van de oorspronkelijke bewoners,
– het patenteren van gg-gewassen,
– het opdrijven van zaadprijzen en
– het rücksichtsloze gifspuiten
maakt geen enkele indruk op de hoofdschuldigen van dit drama: de grote gg-zaadconcerns en niet te vergeten de grootwinkelbedrijven die verhinderen dat de boeren een redelijk inkomen kunnen verdienen, waardoor de boeren steeds verder worden opgejaagd tot tomeloze schaalvergroting. En de boeren die het niet meer redden: die mogen opstappen. Bye bye!
Uiteindelijk is het de hele wereldbevolking die betaalt voor de uitpuilende broekzakken van slechts weinigen. Zij zijn echter niet de enigen; daarachter staat een heel bataljon investeerders die dividend willen op hun aandelen. Wat zou het toch fijn zijn als die jongens gingen investeren in groene projecten in Europa in plaats van het kaalhalen van oerwoudbos in Zuid-Amerika!

De grootste groep die een bewustzijnsverandering moet doormaken is echter de consument: als die bewust besluit dat er geen genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen meer worden gekocht is het snel afgelopen met het gentechnologisch geknutsel en het gesleep met absurde hoeveelheden veevoer over de wereldzeeën. Vraagt de Nederlandse overheid zich wel eens af hoe die foot print van 1 kilo vlees zo groot uitvalt? Wellicht kan men in Den Haag nog eens iets anders gaan doen dan vol bewondering aanhoren wat de gentech-lobby allemaal te melden heeft. Misschien kan er eindelijk iets gebeuren aan het opzetten van een etiketteringssysteem voor vlees en zo meer. Het is maar een suggestie, Maxime. Gerda is er niet helemaal aan toe gekomen.