Vooruitlopend op de Burgerronde van 22 juni en de Besluitronde in de raadsvergadering van 29 juni doet wethouder Jan van der Meer alvast wat uitspraken.

ZD YouTube FLV Player

Als er nu wél bedrijven met gentech-gewassen in Nijmegen waren geweest, hadden B&W Nijmegen dan wél positief geadviseerd over gentechvrij verklaren?
En blijft er nog iets over van de gentechbedrijven, als je de ‘uitwassen’ even buiten beschouwing laat ?