Genetische manipulatie

Landbouw apps voor de Iphone

Als je in de landbouw werkt, hoeft dat niet te betekenen dat je niet mee kunt gaan met de technologische stroomversnelling waarin we met z’n allen zitten.

Natuurlijk wordt er allerlei apparatuur steeds vernieuwd om het boeren zo makkelijk mogelijk te maken met zo min mogelijk inspanning. De landbouw- en veeteeltsector ondergaat werkelijk een transformatie; In de afgelopen twee jaar zijn er een aantal landbouwapps voor iPhone en iPad op de markt gebracht met functies als het in kaart brengen van velden, plantberekeningen, sproeiboeken en hulpmiddelen voor bodembemonstering. Het enige wat je nodig hebt is een Iphone die je zo op op mresell kunt vinden, en je kunt de apps uitzoeken die het meest passen bij jouw werk.

Deze landbouw apps zijn momenteel het populairst in de appstore:

Connected Farm voor de iPhone/iPad

Met de GPS van je telefoon kun je nu jouw perceelgrenzen gemakkelijk in kaart brengen, de irrigatiepivots lokaliseren en vlaggen markeren waarmee je kunt aangeven waar zich onkruid bevindt, en waar er insecten en ziekten in de plantage heersen. Je kunt gemakkelijk alles loggen wat van belang is en overzichtelijk overzien.

Mobile Farm Manager voor de iPhone/iPad

Bekijk waar dan ook elke kaart en elk rapport van elk jaar van je bedrijf. Je kunt historische toepassingen bekijken en analyseren, en met de GPS je positie op je land bepalen. Genereer de rasterzones waar je wil en voer zelfs grondbemonsteringstaken uit.

Onkruidmanager PLUS voor de iPhone/iPad

Met deze app heb je een tool in handen die je een nauwkeurige aanbeveling geeft voor het onkruidbeheer in jouw regio.

MRTN/stikstoftoepassingscalculator voor de iPhone/iPad

Deze app combineert de Maximum Return To Nitrogen (MRTN) met de agronomie van stikstof dosering en de up to date status van de economische fluctuaties. De mate van stikstof uitstoot in boerenbedrijven moet goed gemonitord worden.