Biologische landbouw

De veearts op bezoek

Veehouders werken met levende dieren, die zich – net als wij, mensen – ook wel eens zwak of ziek voelen. Ook biologische veehouders kunnen te maken krijgen met schapen, geiten, koeien en/of varkens die ziekteverschijnselen vertonen. De dieren geven vaak zelf aan dat ze zich onwel voelen: ze eten/grazen minder (of zelfs helemaal niet meer) en ze hebben de neiging zich af te zonderen van hun kudde. De veehouder dient hierop alert te zijn en zonodig de veearts in te schakelen.

Ziekteverschijnselen bij boerderijdieren

Het kan zijn dat het zieke dier last heeft van een ontsteking, die in de meeste gevallen gepaard gaat met (hoge) koorts. Zo heeft een melkveehouder regelmatig te maken met een melkkoe of melkgeit die mastitis heeft opgelopen. Mastitis is een pijnlijke uierontsteking: het ge├»nfecteerde deel van de uier is meestal flink opgezwollen en bevat enkel nog een kleine hoeveelheid klonterige melk. De melkveehouder roept in dat soort gevallen de hulp van de veearts in, die zijn of haar bedrijfswagen – uitgerust met de uiterst praktische producten van Work System – op het boerenerf parkeert.

Een veilig vervoer van medicijnen en andere medische hulpmiddelen

Een veearts die landbouwdieren behandelt, rijdt met zijn/haar bedrijfswagen van boerderij tot boerderij. Hij/zij dient verschillende medicijnen en andere medische hulpmiddelen – het zijn immers niet enkel uierontstekingen die behandeld moeten worden – mee te nemen naar de locatie van de zieke landbouwdieren.

Veeartsen hebben inmiddels de producten van Work System ontdekt en hebben daarmee hun bedrijfswagen ingericht, opdat zij hun medicijnen en andere medische hulpmiddelen op een fatsoenlijke en veilige manier kunnen vervoeren naar de diverse veebedrijven, waar zij zieke dieren moeten behandelen. De producten van Work System garanderen een veilig en vertrouwd transport van kostbare goederen, zoals medicijnen.

Andere – duurzamere – behandelingsmogelijkheden

Veeartsen behandelen mastitis en andere ontstekingen doorgaans met antibiotica. De gangbare dierengeneeskunde bedient zich van allopatische diergeneesmiddelen. Er zijn echter ook homeopatische diergeneesmiddelen op de markt, die beslist kunnen bijdragen aan een gezondere en duurzamere manier van vee houden. Onnodig te zeggen dat biologische veehouders graag gebruikmaken van deze natuurlijke medicijnen.