Categorie: Impact van veekwekerij

Wat als we allemaal veganist werden?

Vleesproductie is heel erg slecht voor het milieu, dat moge duidelijk zijn. Is de ideale oplossing dan dat we morgen allemaal vegan worden? Nou, slech

adam

De ecologische impact van veeteelt

De ecologische impact van de vleesproductie voor menselijke consumptie, en het houden van vee voor melk en eieren, is niet te onderschatten. Het is im

adam

De impact van viskwekerij

Een onderdeel van de veeteelt waar we niet snel aan denken is de viskwekerij. Nochtans is dat ook een vorm van teelt, die net als het kweken van runde

adam