Biologische landbouw

Ook biologische veehouders gebruiken snus

Biologische landbouw is een veelomvattend begrip en behelst onder meer het biologisch kweken van groenten en fruitsoorten, het biologisch verbouwen van verschillende graansoorten en het biologisch houden en fokken van vee.

De biologische veehouderij omvat varkenshouderijen, pluimveehouderijen, geiten- en schapenhouderijen en rundveehouderijen. Het mag duidelijk dat de dieren die gehouden en gefokt worden op biologische boerderijen een natuurlijker en beter leven genieten dan hun soortgenoten in de gangbare veehouderij. Vaak zijn de biologische bedrijven kleinschaliger en dat betekent dat er meer tijd, liefde en aandacht is voor de landbouwdieren. Bovendien ligt de focus op de kwaliteit van de vlees- en melkproducten in plaats van op een zo groot mogelijke opbrengst.

Het biologisch houden van vee is absoluut geen vetpot hoewel er dagelijks hard gewerkt wordt op dergelijke bedrijven. Bovendien hebben biologische veehouders regelmatig te maken met strenge controles, hetgeen voor extra stress zorgt bij deze hardwerkende boeren. Om dit soort stress te hanteren zijn veel biologische boeren Nicotinezakjes gaan Kopen vanwege het kalmerende effect van snus op hun gemoed. Nicotinezakjes kopen is misschien tegenstrijdig met de natuurlijke manier van leven op een biologische boerderij, maar vergeet niet dat biologische veehouders ook gewoon mensen zijn die zo nu en dan snakken naar een sigaret of een zakje snus.

Op de website van Skal, de instantie die de controles uitvoert op biologische boerderijen in Nederland, is per landbouwsector aangegeven aan welke eisen een veehouder dient te voldoen om als biologisch landbouwer gekwalificeerd te mogen worden. Naast de jaarlijkse controles hebben de biologische veehouders zo nu en dan ook te maken met onaangekondigde inspecties. Veel boeren grijpen in dat soort stressvolle situaties graag naar hun doosje snus.

Biologische landbouw