Biologische landbouw

De voordelen van biologische landbouw

Biologische landbouw raakt steeds meer ingeburgerd in onze samenleving. Maar omdat het toch nog steeds wat duurder is dan ‘gewone’ producten, opteren veel mensen er voor om geen bio te kopen. Nochtans zijn er heel wat voordelen aan biologische landbouw voor je gezondheid en die van het milieu.

Laat ons beginnen met de milieu-impact van biologische versus niet-biologische landbouw. Ten eerste is de bodem van velden waar aan biologische landbouw wordt gedaan, veel gezonder, met een grotere diversiteit aan mineralen en voedingsstoffen, en hij houdt beter water vast waardoor irrigatie minder nodig is. Dat komt omdat de bodem bij biologische landbouw niet wordt uitgeput: kroppen worden jaarlijks geroteerd, en om de paar jaar blijft een stuk land braak liggen, waardoor het tijd krijgt om te recupereren. Bij klassieke landbouw is dat niet ‘nodig’, omdat de plant zijn voedingsstoffen krijgt van chemische meststoffen en beschermd wordt met pesticiden; maar op lange termijn heeft dat een zeer nadelig effect op de bodem en het leefmilieu. Ook spoelt de bodem veel gemakkelijker weg, omdat ze niet wordt samengehouden door levende organismen.

Denk daarbij vooral aan de bijen en andere insecten, die bij klassieke landbouw geweerd worden met insecticiden en allerlei giftige stoffen. Dat voorkomt misschien schade aan de planten, maar zorgt ervoor dat bijenpopulaties wereldwijd bedreigd worden, wat op zijn beurt rampzalig is voor onze leefwereld: zonder bijtjes die zaad en stuifmeel helpen verspreiden, groeien heel wat planten en bloemen niet.

Bovendien komen al die giftige stoffen, waarmee de kroppen bespoten worden, natuurlijk op de één of andere manier ook in ons lichaam terecht (en, door insijpelen in de bodem, ook in ons drinkwater – dus zelfs wie biologisch eet, is niet geheel veilig). Europese regelgeving zorgt ervoor dat er limieten zijn op wat er in ons etn mag terechtkomen, en je zou denken dat de stoffen die gebruikt worden niet schadelijk mogen zijn voor de mens. Maar de waarheid is dat de impact van pesticiden en insecticiden op het menselijk lichaam vaak gewoon niet gekend is en ook heel moeilijk te bestuderen is: de effecten kunnen immers pas decennia later de kop opsteken, en het is erg moeilijk om bijvoorbeeld kanker terug te traceren naar één bepaalde oorzaak. We weten het dus niet, maar: als het dieren dood, zal het vast niet al te gezond voor ons zijn.

Het enige nadeel van biologische landbouw is dat het meer oppervlakte vereist en dat de opbrengst zo’n 20% lager is dan bij klassieke landbouw, maar dat is verwaarloosbaar: er wordt in de wereld genoeg voedsel geproduceerd om iedereen te voeden, alleen is het niet eerlijk verdeeld en wordt er ongelooflijk veel verspild. Het is dus perfect mogelijk om iedereen met biologische teelt te voeden, als er anders wordt omgegaan met de bronnen die we hebben.